Korandet av Årets Braillör

Välkommen att fira våren, punktskriften och tillgänglig kultur genom att uppvakta Årets Braillör 2022 på kulturhuset Karelia i Ekenäs.

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829. Utmärkelsen tilldelas personer som främjat punktskriften på olika sätt.

Årets Braillör Elin Sundell koras måndagen 23 maj kl. 13 på Karelia, Skillnadsgatan 11, av FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg och kommunikationschef Camilla Rusk.

Evenemanget är öppet för alla intresserade.

Efter premierandet bekantar vi oss med Karelias konstutställning Vildkvinna tillsammans med konstnären Ave Barbro Fri och diskuterar syntolkning kring konstverken samt tillgänglighetens betydelse för konst, kultur och personer med synnedsättning. FSS bjuder på kaffe och kaka.

Varmt välkommen att delta. Anmälan tas gärna emot på numret 044 712 3013 eller per e-post: camilla.rusk@fss.fi.

Kategori