Kvinnors kraft i vardagen

Välkommen med på FSS kurs Kvinnors kraft i vardagen på Runsala Spa 19-21.5.2022.

Under kursdagarna berör vi teman som:

  • Mat som ger kraft och näring
  • Hantera vardagen
  • Sömn och återhämtning

Vi ger oss kraft i vardagen med rörelse, utevistelse, god mat och trevlig samvaro.

Vi önskar din anmälan senast den 12.4.2022. Kursen har 15 platser som fylls enligt anmälningsordning. Anmälan görs per telefon till rehabiliteringsrådgivarna:
Ulla-Britt Ingman tfn 050 5612 950 eller Stina Nygård tfn 050 5954 377.

Uppge ditt hjälpbehov vid anmälan.

Kategori