Livshantering – en del av vardagen

Kursen 31.5–2.6.2022 på Norrvalla, Vörå riktar sig till män med synnedsättning som vill hitta verktyg till en god livskvalité, aktiv fritid och bättre förståelse av sig själv i relation till andra.

Konturer av en man med uppslagna armat åt sidan mot en solnedgång i naturen.

Under kursen behandlas följande teman:

  • Stil och finess – Hur profilerar vi oss själva utåt?
  • Vardagskompetens – Tips & råd i vardagen
  • Aktiv fritid – Vi testar på olika fritidsaktiviteter
  • Livskvalité – Självkänsla, mål, drömmar, relationer

Kursen har 10 platser som fylls i anmälningsordning. Vi önskar din anmälan senast 21.4.2022.

Anmälan och förfrågningar kan göras via telefon till rehabiliteringsrådgivare:
Peter Koskinen 050 471 2763 eller Ann-Catrin Tylli tfn 040 511 3345.

Uppge ditt hjälpbehov i samband med anmälan.

Varmt välkommen på en inspirerande kurs!

Kategori
    -