Vita käppens dag

Internationella vita käppens dag firas årligen den 15 oktober. Syftet med dagen är att göra vita käppen synlig och känd.

Under vita käppens dag vill synskadeorganisationerna fästa uppmärksamhet vid trafiksäkerhet och stadsplanering ur synskadades synvinkel.

Läs mer om vita käppen här.

Kategori