Henrika Mercadante

Henrica Mercadante är blond och har blåa ögon.
Henrika Mercadante
kommunikationschef
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
044-712 3013
henrika.mercadante@fss.fi