Henrika Mercadante

Henrika Mercadante är mörkblond, har blåa ögon och är klädd i en ljus skjorta och ljusblå tröja..
Henrika Mercadante
kommunikationschef
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
044-712 3013
henrika.mercadante@fss.fi