Niklas Finnäs

Niklas Finnäs
Niklas Finnäs
Talpublikations- och systemansvarig
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
050-460 0409
niklas.finnas@fss.fi

Tilläggsinformation

Anträffbar mån-ons.