Serviceguiden

Serviceguiden för synskadade ger en möjlighet för varje synskadad att på egen hand sköta sina ärenden och bevaka sina rättigheter.

Då man ansöker om service är det bra att känna till hur, var och på vilka grunder man kan ställa ansökan. Genom att studera Serviceguiden får man reda på de här sakerna. För varje stöd eller service som upptas i Serviceguiden anges de centrala förutsättningarna för beviljandet. I samband med varje service- eller stödform hänvisas dessutom till den lag som utgör grunden för beviljandet samt den myndighet som sköter ärendet.

Läs serviceguiden i PDF-format »

Läs serviceguiden i RTF-format »

Serviceguiden finns också i svartskrift, i punkt och på cd. Beställ Serviceguiden från kansliet, telefon 09-6962 300, e-post kansliet@fss.fi.

Kom gärna med respons!

Vi tackar för den respons vi fått i samband med tidigare utgåvor av Serviceguiden. Dessutom tackar vi myndigheter inom olika förvaltningsområden för den hjälp de givit vid utarbetandet av denna nya utgåva. Både på Förbundet Finlands Svenska Synskadade och på Synskadades förbund tar vi tacksamt emot kommentarer om hur Serviceguiden fungerat i praktiken.