Serviceguiden

Serviceguiden ger en möjlighet för varje person med synnedsättning att på egen hand sköta sina ärenden och bevaka sina rättigheter.

Siluett av en kvinna med ett headset som sitter vid datorn och skriver på tangentbordet.

Då man ansöker om service är det bra att känna till hur, var och på vilka grunder man kan ställa ansökan. Genom att studera Serviceguiden får man reda på de här sakerna. För varje stöd eller service som upptas i Serviceguiden anges de centrala förutsättningarna för beviljandet. I samband med varje service- eller stödform hänvisas dessutom till den lag som utgör grunden för beviljandet samt den myndighet som sköter ärendet.

FSS rehabiliteringsrådgivare hjälper även i alla ärenden som gäller dina rättigheter, service och stödtjänster. Du kan alltid vända dig till FSS personal för hjälp - vi finns här för dig (kontakta oss).

Serviceguiden i PDF- och RTF-format hittar du nederst på denna sida under "dokument". Guiden finns också i svartskrift, i punkt och på cd. Beställ Serviceguiden från kansliet, telefon 09-6962 300, e-post kansliet@fss.fi.

Dokument