Synskadekort

Med ett synskadekort får du ett intyg på din synskada. Du får också rabatter av olika slag.

Kravet för att få ett synskadekort är att man har en syninvaliditetsprocent på minst femtio procent. Kortet är lika stort som ett bankkort och utan bild. För att göra det lättare att känna igen kortet har det ett hål i nedre högra hörnet. Kortet bestyrker innehavarens grad av synskada och fungerar som medlemskort till förbundet.

Synskadekortet är inte ett identitetsbevis utan med det kan man endast bevisa sin synskada och få rätt till vissa rabatter. De viktigaste rabatterna beviljas av VR och Finnair. Också många teatrar och museer beviljar rabatt på normalpriset eller avgiftsfri inträdesbiljett för assistenten. Innehavaren av ett synskadekort bör på uppmaning kunna bestyrka sin identitet.

För att få kortet behövs följande uppgifter: namn, adress, födelsedatum och syninvaliditetsprocent. Procenten ska kunna bestrykas med läkarintyg. Om man inte har ett sådant intyg bör man ta kontakt med sin ögonläkare. Syninvaliditetsprocenten finns nämligen inte med på alla intyg och t.ex. för att bli medlem i förbundet krävs denna uppgift inte, utan då räcker det med att synskärpan är under 0,3.

De som vill ha synskadekortet ska ta kontakt med sin rehabiliteringsrådgivare, som samlar in uppgifterna som behövs för kortet.

Länk till våra kontaktuppgifter »