Vita käppen

Den vita käppen, synskadades egen symbol, det främsta hjälpmedlet!

Kvinna med vit käpp

Den vita käppen

Den vita käppen, synskadades egen symbol i världen, är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för synskadade. Synskadade kan med käppen orientera sig i olika miljöer. Det kan handla om att till exempel hitta stolpen vid ett övergångsställe eller att ta reda på var en trappa börjar och slutar.

Den vita käppen är också ett varningsmärke för trafikanter, till exempel bilister och cyklister, som kan se att personen är synskadad, och ta hänsyn till detta.

Vita käppens dag firas inom synskaderörelsen varje år den 15:e oktober i hela världen. Den firas som en symbol för att vi tar oss fram vilka hinder som än ligger i vägen för oss. Vita käppens dag firades första gången i USA 1964 i syfte att informera om vad den vita käppen betydde, och utlystes 1970 som internationell dag av International Federation of the Blind, en av World Blind Unions föregångare.

Kostnadsfritt hjälpmedel

Den vita käppen kostar ingenting för dess användare. Den räknas som ett hjälpmedel. Käpparna beviljas och fås av den lokala hälsocentralen.