Verksamhet för barn och unga - Synligan

Med Synligan hoppas vi nå alla barn och unga med en konstaterad synnedsättning eller med betydande utmaningar i sin synanvändning.

Animerad figur med grönt hår, blå kappa, glasögon och förstoringsglas i handen.

Inom Synligan skapas goda möjligheter till fritidsverksamhet och aktiviteter i olika former utgående från de behov och önskemål barnen och familjerna har. I Synligan upptäcker vi, provar på och gör aktiviteter tillsammans. Synligan skapar också möjligheter för familjer och föräldrar att träffas.

Verksamheten under hösten 2021 inleds med ett temaveckoslut i Åbo.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss projektansvariga för mer information eller önskemål!

Rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, tfn.0505612951, e-post tina.hultgren@fss.fi eller

Rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård, tfn. 0505954377, e-post stina.nygard@fss.fi.