Kom med i synligan!

Synligan är FSS fyraåriga projekt för svenskspråkiga barn och unga.

Animerad figur med grönt hår, blå kappa, glasögon och förstoringsglas i handen.

Synligan hoppas nå alla barn och unga med en konstaterad synnedsättning eller med betydande utmaningar i sin synanvändning.

Projektet Synligan ger goda möjligheter till fritidsverksamhet och aktiviteter i olika former utgående från de behov och önskemål barnen och familjerna har. I Synligan upptäcker vi, provar på och gör aktiviteter tillsammans. Projektet ger också möjlighet för familjer och föräldrar att träffas.

Till sensommaren 2021 planeras ett temaveckoslut i Åbo.

Tveka inte att ta kontakt med någon av oss projektansvariga för mer information eller önskemål!

Rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren, tfn.0505612951, e-post tina.hultgren@fss.fi eller

Rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård, tfn. 0505954377, e-post stina.nygard@fss.fi.