Finlands Synskadade nummer 4, 2019

Gudrun Heikkilä har jobbat som hemvårdare i över 40 år

Ladda ner tidningen


I det här numret:

  • Tidningen FS förnyas i höst
  • Gudrun Heikkilä går i pension efter 40 år
  • Erik Törnqvist ger ut en skiva med visor

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer