Synvinkel nummer 5/2020

Pärmbild av Synvinkel. Kalle Skogster promenerar med sin vita käpp.

Ladda ner tidningen


I det här numret:

  • FSS punkttidningar görs med glädje
  • Vemodig flytt från Lyktan
  • Utblick: Telefon istället för möten
  • FSS förra ordförande Kalle Skogster blickar tillbaka

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer