Tidningsarkivet

Synvinkel nummer 6, 2019

  • Annansilmät-aitta fyller 100 år
  • Tauno Palo och billiga läsglasögon
  • Synnedsättningen blev en del av äktenskapet

Synvinkel nummer 5, 2019

  • Finlands Synskadade heter nu Synvinkel
  • Bakom kulisserna i FSS studio
  • Micke Björklund om sitt svåra år

Finlands Synskadade nummer 4, 2019

  • Tidningen FS förnyas i höst
  • Gudrun Heikkilä går i pension efter 40 år
  • Erik Törnqvist ger ut en skiva med visor