Tidningsarkivet

Synvinkel nummer 8, 2019

 • Löfman omvald till FSS ordförande
 • En liten högtalare med röststyrning
 • Kåseri: Julen och min mors önskeklapp
 • Anita och Stina föreläser för barn om synskador

Synvinkel nummer 7, 2019

 • De lägsta pensionerna höjs med några tior
 • Varför ser jag så dåligt i skymning?
 • Viktigt att bryta negativa tankemönster
 • Vita käppens dag firades runt om i landet

Synvinkel nummer 6, 2019

 • Annansilmät-aitta fyller 100 år
 • Tauno Palo och billiga läsglasögon
 • Synnedsättningen blev en del av äktenskapet

Synvinkel nummer 5, 2019

 • Finlands Synskadade heter nu Synvinkel
 • Bakom kulisserna i FSS studio
 • Micke Björklund om sitt svåra år

Finlands Synskadade nummer 4, 2019

 • Tidningen FS förnyas i höst
 • Gudrun Heikkilä går i pension efter 40 år
 • Erik Törnqvist ger ut en skiva med visor

Finlands Synskadade nummer 3, 2019

 • Paulina Hannus är årets braillör
 • Mommodisco lockade många danssugna
 • Solveig Shields flyttade hem