Tidningsarkivet

Finlands Synskadade nummer 4, 2019

  • Tidningen FS förnyas i höst
  • Gudrun Heikkilä går i pension efter 40 år
  • Erik Törnqvist ger ut en skiva med visor