Aisti Sport valdes till årets idrottsförening för vuxna med Tähtiseura-utmärkelsen 2021

7.12.2021 uppdaterad 7.12.2021

Finlands olympiska kommitté tilldelar Tähtiseura-utmärkelsen för andra gången till en idrottsklubb för vuxna, skriver kommittén i ett pressmeddelande.

Stipendiet på 3000 euro som donerats av Alko går i år till idrottsklubben Aisti Sport i Vanda. Aisti Sport är speciellt känd för målboll, men även blindfotboll- och hockey.

Aisti Sport som grundades 2017 har utvecklats mycket under några år. Idrottsklubben tilldelades Tähtiseura-kvalitetsmärkningen under våren 2020. Inom klubbens hobbyverksamhet medverkar 60 vuxenidrottare och 10 ledare och tränare.

Målbollsspelaren och föreningens ordförande Miika Honkanen har varit med i Aisti Sport -klubbens verksamhet ända sedan föreningen grundades.

– Ända sedan början då föreningen grundades var tanken att också personer utan funktionsnedsättningar, vid sidan om synskadade spelare, kan delta i sportverksamheten. I spelet används glasögon som täcker ögonen, så alla spelare är på samma linje. Målboll är ett av världens populäraste grenar inom paraidrott och det spelas i över 70 länder. Också i Finland är målboll en av de populäraste och mest framgångsrika paraidrottsgrenarna.

Honkanen anser att stipendiet som föreningen erhållit fungerar som en viktig motiverare.

– Stipendiet har för oss ett stort symboliskt värde. Det är en fin gest som skapar tro för det vi gör. Vi är en liten förening och prissumman är till stor nytta för oss till exempel för att införskaffa utrustning.

Ingen lämnas ensam

Ett av kriterierna för utmärkelsen var idrottsklubbarnas säkerställande av en inspirerande atmosfär och bra laganda.

– Vägledning och träning inom Aisti Sporti bygger på konstruktiva och sporrande tillvägagångssätt. Vi ämnar skapa en fördomsfri och sporrande atmosfär med bra gemenskap där hela gruppen känner glädje för individuell framgång och där man inte behöver vara rädd för misslyckanden. Vi tar allas åsikter i beaktande och ordnar så att varendaste person har ett sätt för att delta på egen nivå, berättar Honkanen.

– Om en hobbyidkare blir borta från flera träningspass tar vi personligen kontakt med denne för att utreda orsaken till frånvaron. Målet är att förebygga exkludering av personer med synnedsättning, men även att erbjuda lika möjligheter att delta i idrottshobbyer för vem som helst. Till oss är alla välkomna oberoende av kunskapsnivå. Om man inte själv vill spela kan man även delta i föreningens övriga verksamhet.

Stjärnmärket är idrottsföreningens kvalitetsstämpel

Tähtiseura-programmet är olympiska kommitténs, idrottsorganisatioernas och regionorganisationernas gemensamma kvalitetsprogram. Programmets målsättning är att stöda idrottsföreningarna i verksamhetsutvecklingen. Programmet erbjuder klubbar olika verktyg och hjälp av sakkunniga för självbedömning och auditering. För att få Stjärnmärket Tähtimerkki ska en förening uppvisa ansvarsfull och högklassig verksamhet som uppfyller Tähtiseura-kvalitetskriterierna. Programmet täcker alla åldersgrupper och hobbynivåer ända upp till elitidrottsnivå. Det finns redan närmare 600 idrottsföreningar med stjärnmärke, varav 118 är vuxenföreningar.

Texten är översatt från finska pressmeddelandet på Olympiska kommitténs webbplats.

Mer information på finska:

Olympiska kommitténs webbplats

Aisti sports webbplats