Allt fler citycyklar och elsparkcyklar i stadsmiljön

16.9.2020 uppdaterad 1.10.2020

Mängden elsparkcyklar har fördubblats i Helsingfors på ett år. Nu kommer även Juro-cyklarna med i spelet, vanliga cyklar som kan parkeras var som helst. 

Illustration på en person på sparkcykel och en som står bredvid.

Elsparkcyklarna blir bara fler och fler i huvudstadsregionen i takt med att nya aktörer intar staden. Under det senaste året har antalet elsparkcyklar fördubblats och det märks i gatubilden.

Nu har även företaget Juro introducerat en konkurrent till HSL:s citycyklar. Juro har i höst startat en verksamhet med cirka 400 cyklar som kan lånas på samma sätt som en elsparkcykel. Cykeln hyrs med hjälp av en app och kan lämnas tillbaka var som helst i huvudstadsregionen, cyklarna har inga fasta återlämningsstationer. Cyklarna kommer också att finnas tillgängliga året runt, oberoende av väder.

-För tillfället är vår regel att cykeln måste stanna inom Finlands gränser, annars får man cykla vart man vill och hur långt man vill, berättar Jussi Roito på Juro bikes.

Kritiken och oron kring dessa nya transportformer riktar sig bland annat mot att cyklarna lämnas hur som helst på gatorna efter användning. Det här är en fara för bland annat synskadade, som nu behöver oroa sig för att kollidera med en elsparkcykel eller citycykel på de mest oväntade ställen.

-Vi har fått riktlinjer från Helsingfors stad om hur vi ska uppmana våra användare att parkera cyklarna, berättar Jussi Roito.

Företaget Juro bikes uppmanar sina användare att parkera cyklarna med hänsyn till andra. Uppmaningarna finns både i appen och på webbplatsen. Också elsparkcykelbolagen uppmanar till hänsyn då man parkerar, men det har föga effekt bland användarna.

Bland annat har fullmäktigeledamot i Helsingfors Ville Jalovaara efterlyst tydliga parkeringsregler för fordonen och kräver att staden gör upp parkeringsregler tillsammans med operatörerna. Hittills har staden gjort egna parkeringsområden för cyklar och elsparkcyklar vid bland annat Tripla i Böle och vid Ode i centrum, men fler ställen att parkera på behövs i framtiden.

Också själva användningen av speciellt elsparkcyklar, som är både tysta och snabba, oroar synskadade. FSS medlemmen Ulla Jensen och ledarhunden Nisse blev i fjol somras påkörda av en elsparkcykel som tyst susade förbi på gatan. Redan då fördes diskussioner om att fordonen är otrygga med tanke på fotgängare som inte ser eller hör, på grund av funktionsnedsättning eller hörlurar.  

Tillverkarna av cyklarna påminner om att användarna ska följa trafikreglerna, med både cykel och sparkcykel ska man använda hjälm och köra på cykelväg eller körbanan. På trottoaren och gångbanan har dessa fordon inget att göra. I praktiken övervakas det här ändå inte. I andra länder har man genomfört kampanjer där polisen aktivt patrullerat på gatorna och bötfällt användare som inte följt trafikreglerna, detta kunde vara ett alternativ även i Finland, menar politikerna.

Företagen kallar det här nya sättet att förflytta sig korta sträckor för micromobility och förespråkarna menar att sparkcyklarna och de vanliga hyrbara cyklarna kan minska bilanvändningen i städerna. Också bland politikerna har dessa miljövänliga fordon fått uppskattning, men det krävs gemensamma regler för att fordonen inte ska vara farliga för varken fotgängare eller synskadade.

- Om man märker något problem med cyklarna, som att det är sönder eller står parkerade på fel ställe, går det enkelt att kontakta oss via vår app och meddela om saken, försäkrar Jussi Roito.

För tillfället finns det elsparkcyklar i bland annat Helsingfors, Tammerfors och Åbo. Juro-trampcyklarna finns än så länge endast i Nyland.