Använder du synskademärket?

1.6.2020 uppdaterad 15.8.2020

Svara på vår enkät angående synskademärket och dess användning.

Vi kartlägger tillsammans Näkövammaisten liitto (NKL) användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används. Svaren kan utnyttjas i FSS:s och NKL:s kommunikation och påverkansarbete.

Denna enkät är riktad till personer med synnedsättning. Du kan besvara enkäten anonymt. Skicka in dina svar senast 27.9.2020.

Använd gärna den elektroniska svarsblanketten för att skicka in svaren. Om du svarar genom denna blankett kan du hoppa rakt till fråga 1.

Enkäten på svenska hittar du här.

Enkäten på finska hittar du här.

Du kan även svara på enkäten genom att skicka e-post till adressen info@fss.fi. Frågorna för e-postsvar är listade här nedan:

  1. Är du blind eller svagsynt?
  2. Hur gammal är du?
  3. Använder du synskademärket? Välj det alternativ som passar bäst: Jag använder regelbundet, jag använder ibland, jag använder inte, jag vet inte vad synskademärket är.
  4. Om du använder synskademärket, berätta varför du använder det. Du kan till exempel berätta hur synskademärket varit till nytta för dig, och i vilka situationer.
  5. Om du inte använder synskademärket, berätta varför du inte gör det. Du kan även berätta vad som borde förändras, eller hur synskademärket borde förändras, för att du skulle använda det.
  6. Om du besvarade någon av ovanstående öppna frågor (frågorna 4 eller 5), ger du ditt samtyckte till att FSS och NKL kan använda ditt svar i FSS:s och NKL:s kommunikation? Uppgifter om respondentens ålder eller grad av synskada kan bifogas till svaret. Svara antingen "mitt svar får användas" eller "mitt svar får inte användas".

Tilläggsinformation: camilla.blomstedt@fss.fi

Ett varmt tack på förhand för dina svar!