Årets fjärde nummer av Oss Emellan ute snart

Oss Emellans julnummer kommer med tips och julstämning!

En hand håller i tomtebloss (sprakasticka).

Punktskriftstidningen Oss emellan är en av FSS tidningar för punktskriftsläsare och den utkommer med fyra nummer per år. Förutom roligt och intressant innehåll fungerar tidningen även som ett medel för träning av punktskriftsläsning. Tidningen innehåller material i glesskrift. Som redaktörer fungerar punktskriftsansvariga Tessa Bamberg och taltidningsredaktör Susanna Antell.

I detta julnummer kan du bland annat läsa om en prenumerants och redaktörernas egna julminnen, upplyftande citat i mörka tider, du får smarta tips och råd, och ett lätt recept för julgröt. I det här numret kan du även läsa om hur man ute i världen firar nyår.

Allt detta och mer därtill.

Den som är intresserad av att prenumerera på Oss emellan kan kontakta punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024.

Foto: Danil Aksenov, Unsplash