Barnen i fokus på temadag

16.12.2019 uppdaterad 15.8.2020

En lördag i november ordnade FSS i samarbete med Valteri Skilla en temadag för barn och unga i förbundets och Mellis utrymmen i Arabiastranden.

Barn och fullvuxna runt ett bord där det spelas bollspel med klubba.

Barn och unga med synnedsättning inkluderas allt oftare i det närliggande daghemmet och skolan. En lyckad inkludering innebär bland annat att barnet får bo hemma och de får naturligt vänner i sina lokala kretsar. Men ibland kan det finnas brister i inkluderingen eller annars i stödet av barnet till exempel gällande hjälpmedel och rehabilitering.

FSS vill kunna stöda familjerna och barnen med information och rådgivning. Lika viktigt som det är att få vänner i sin ”egen by” är det viktigt att få träffa andra familjer, barn och unga med samma referensram och kunna dela på erfarenheter och känslor som kanske ingen annan seende person på riktigt samma sätt kan förstå.

FSS rehabilitering ville med temadagen för barn och unga lägga grunden för en gemensam mötesplats. Dagen innehöll information och föreläsningar för de vuxna om bland annat ögat och synen, Valteri Skillas tjänster för barn under och i skolåldern, studier och framtida arbetsmöjligheter. Barnen fick ta del av olika sporter och spel då Finlands Handikappidrott och -motion VAUpresenterade olika former av motion och spel. Barnen läste också taktila sagor med Tessa Bamberg och pysslade med trolldeg och spelade taktila spel med Johanna Meriläinen. Temadagen hölls i samarbete med Valteri Skilla och på plats fanns också handledande lärare Misa Möller, de ansvariga rehabiliteringsrådgivarna för dagen var Stina Nygård och Tina Hultgren.