Blindveckan

6.11.2021 uppdaterad 6.11.2021

Blindveckan belyser årligen viktiga teman för personer med synnedsättning. Temat åren 2021–2022 är Säg det med ord.

Säg det med ord-logga: Turkosvit pratbubbla.

Blindveckan firas årligen den andra hela veckan i november, från söndag till söndag. I år firas blindveckan 7–14.11. Blindveckans historia sträcker sig till 1920-talet, då blinddagarna kom till Finland från Sverige och Danmark.

Under blindveckan ordnar de nationella synskadeförbunden och föreningarna ofta program och evenemang för att synliggöra synskadefrågor ur olika perspektiv både nationellt och lokalt. Vissa frågor och ärenden är lika viktiga varje år, så som hjälpmedel, tillgänglighet och synskadeanpassad motion. Vissa frågor är mer tidsbundna till följd av samhällelig förändring.

FSS distriktsföreningar ordnar varierande program i olika delar av Svenskfinland under blindveckan.

Säg det med ord

Det tvååriga temaåret 2021–2022 är Säg det med ord. Temat är gemensamt med finska systerorganisationen Näkövammaisten liitto, där temat går under namnet Sano se sanoin.

Med temat vill FSS och Näkövammaisten liitto påminna om vikten av att med ord beskriva det visuella, så att personer med synnedsättning inte går miste om information. Under åren uppmärksammas alla sätt för att verbalisera det visuella och temat lyfts fram speciellt under blindveckan i november.

För att synliggöra verbal information uppmärksammas bland annat syntolkning, alt-texter, ordkartor och ett gott verbalt bemötande av personer med synnedsättning.

Följ med temat på sociala medier under hashtaggen #SägDetMedOrd och #SanoSeSanoin.

Mer information om blindveckan på finska:

Sokeiden viikko

Tapahtumat sokeiden viikolla