Blindveckans kampanj Min bild gör bilder synliga för alla

13.11.2022 uppdaterad 13.11.2022

Vår dröm är att bilder på sociala medier börjar beskrivas med ord. Då kan alla ta del av dem. Delta i kampanjen och dra ditt strå till stacken!

Kollage av kampanjens logo och ambassadörer: Pekka Sauri, Rosa Meriläinen, Mona Bling och Seksikäs-Suklaa, Alma Pöysti, Henry Manni.

Samhället blir alltmer visuellt och allt fler personer med synnedsättning surfar på nätet. Tyvärr uteblir merparten av informationen för den som inte ser bilder. Lösningen är att vi alla börjar skriva in bildbeskrivningar, så kallade alt-texter.

Vi avslutar våra gemensamma temaår med Näkövammaisten liitto 2021-2022 Säg det med ord med en tvåspråkig kampanj under blindveckan 13-20.11.2022.  Kampanjen Minun Kuvani - Min Bild sprider information om vikten av att beskriva bilder med ord på sociala medier för att personer med synnedsättning också ska kunna ta del av innehållet. Samtidigt sprider vi kunskap om hur man gör det. Snart kommer du att börja se kampanjens exempel på bildbeskrivningar på facebook, twitter och instagram. Därtill rullar vår kampanjvideo med Christoffer Strandberg och Nina Wendelin på mellan programmen på YLE 5 under hela veckan. 

Vad är en alt-text?

En alt-text eller en alternativ text är inte en bildtext, utan en text som neutralt beskriver bildens innehåll för den som använder en skärmläsare och alltså får texten på en webbsida uppläst via en talsyntes eller omvandlad till punktskrift. Alt-texten skrivs in på ett annat ställe än bildtexten och är inte synlig för en seende som surfar på sidan.    

Genom att visa hur ett urval influerare och kändisar neutralt beskriver sitt utseende, vill vi inspirera SoMe-användare till att lägga upp selfies och porträttera sig själva med ord i form av alt-texter och utmana andra att göra det samma. Vi hoppas även att allt fler skriver alt-texter till sina profilbilder på Facebook.

Kampanjens ambassadörer är 5, 4 finskspråkiga och 1 svenskspråkig. De är alla aktiva på sociala medier och sprider info om kampanjen till sina följare. Ambassadörerna är musikern Seksikäs-Suklaa, författaren Rosa Meriläinen, skådespelaren Alma Pöysti, rullstolsåkaren och Paralympics-medaljören Henry Manni och SoMe-influeraren Mona Bling.

Nu har kampanjens webbsajt öppnat

Vet du hur du skriver en bra alt-text eller hur du skriver in den på facebook, twitter och instagram? Du hittar tips och information på kampanjens webbsajt: https://min-bild.fi

Målgruppen för kampanjen är alla finländare som använder sociala medier. Kampanjen förverkligas av Näkövammaisten liitto, FSS, SAMS, Kynnys och Invalidiliitto.

Hur kan du delta?

Det är enkelt att delta. Lägg upp en bild av dig själv på facebook, instagram eller twitter. Beskriv dig själv och skriv in beskrivningen som en alt-text. Eftersom bara de som använder skärmläsare kan veta vad det står i alt-texten kan du kopiera alt-texten till bildtextfältet eller lägga in den som inläggstext. Berätta gärna hur det kändes att beskriva dig själv och lägg till hashtaggen #MinBild och gärna @fss_rf
Andra möjliga hashtaggar är exempelvis #MinunKuvani #BlindVeckan #AltText #Tillgänglighet.
Utmana kolleger, vänner och bekanta att delta i kampanjen och lägga upp bilder med alt-texter.
Är du ännu osäker på hur du ska skriva eller lägga till alt-texten? Gå in på  https://min-bild.fi

Glad Blindvecka!