Dela dina åsikter och erfarenheter beträffande myndigheternas webbtillgänglighet

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger hur personer med synnedsättning känner till och upplever tillgänglighetsdirektivet och dess inverkan.

En ritad bild på en datorskärm och en hand som pekar på skärmen. Turkos bakgrund och olika symboler svävar omkring skärmen: förstoringsflas, kugghjul, moln..

Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet. Webbplatserna måste också ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga de är och en elektronisk kanal genom vilken användarna kan påtala eventuella brister i webbplatsernas tillgänglighet.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) kartlägger hur personer med synnedsättning känner till och upplever tillgänglighetsdirektivet och dess inverkan. Genom kartläggningen kan vi bättre förmedla information om brister, behov och förväntningar till Regionförvaltningsverket tillgänglighetsenhet som fungerar som tillsynsmyndighet i frågor om webbtillgänglighet.

Hjälp oss genom att besvara den anonyma enkäten, senast 1.12.2020, här.

Du kan även skicka dina svar per e-post till camilla.blomstedt@fss.fi senast 1.12.2020.

Frågorna att ta ställning till per e-post hittar du här nedan:

1. Hur väl känner du till tillgänglighetskraven i lagen om digitala tjänster?

a) Helt obekant

b) Vet att de finns, men inte vad det innebär

c) Delvis insatt i vad det innebär

d) Mycket insatt i vad det innebär

2. Regionförvaltningsverket är den myndighet i Finland som övervakar hur tillgänglighetskraven beaktas. Vilka förväntningar har du på tillsynsmyndigheten?

Öppen svarstext

3. Känner du till dina rättigheter eller hur du kan påtala brister på webbplatser eller mobila applikationer?

Ja/nej

4. Vet du varifrån du får information gällande webbtillgänglighet och dina rättigheter?

Ja/nej

5. Vilka digitala tjänster är speciellt viktiga för dig?

Öppen svarstext

6. Har du själv stött på otillgängliga webbplatser eller mobila applikationer efter 23.9.2020? Om du svarar ja, berätta gärna vilka.

Ja/Nej

Kommentar:

7. Har du själv påtalat eventuella brister du stött på?

a) ja, jag har gett respons till själva tjänsteleverantören

b) ja, jag har gjort en anmälan till tjänsteleverantören och till regionförvaltningsverket

c) nej, för jag har inte stött på brister

d) nej, har inte gett respons fast jag stött på brister

8. Har du fått information via FSS om att tillgänglighetsdirektivet trätt i kraft eller har din kännedom om digital tillgänglighet ökat under hösten 2020?

Ja/nej/vet ej

 

Stort tack för dina svar!

 

Publicerad fre 20.11.2020 kl. 15.46