Digital läsecirkel i punktskrift för seende personer

30.8.2021 uppdaterad 30.8.2021

Vi kartlägger intresse för en studiecirkel i punktskrift för seende personer som behöver stöd i att upprätthålla kunskaperna.

En kvinna vid bärbar dator med anteckningsblock och kaffe på bordet.

Har du gått någon av FSS punktskriftskurser för seende eller lärt dig grunderna i punkskrift på något annat sätt? Behöver du ett schema eller kamratstöd för att öva och upprätthålla dina kunskaper i punktskrift?

Eftersom vi fått önskemål om en dylik grupp utreder vi nu om det finns intresse för en digital studiecirkel för seende personer. Gruppen skulle träffas digitalt via Google Meet ca. en gång i månaden kl. 17.

Intresserar det här dig? Hör i så fall av dig till FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg per e-post tessa.bamberg@fss.fi eller telefon 044 712 3024.