Enkät om digital delaktighet

5.1.2022 uppdaterad 5.1.2022

Känner du dig digitalt delaktig? Om du är en vuxen som bor i Finland och har en hörselskada, rörelsenedsättning eller synskada, svara på enkäten om digital delaktighet.

Digital och teknisk delaktighet bland människor med funktionsnedsättning i det finländska samhället: Subjektiva upplevelser

Studien som genomförs av forskardoktor Tuuli Keskinen vid Tammerfors universitet kartlägger den digitala delaktigheten i vårt samhälle hos vuxna människor som bor i Finland och har en hörselskada, rörelsenedsättning eller synskada. Studien undersöker också utmaningar och möjligheter som har att göra med tillgänglighet. Utifrån enkätmaterialet som samlats in bland målgruppen skapas en situationsbild till en konkret botten för samhällsdiskussionen och för att bland annat beslutsfattare och tjänsteleverantörer ska kunna åtgärda missförhållanden.

Läs mer om undersökningen och besvara enkäten genom att klicka dig till följande webbplats:

Enkät om digital delaktighet