Förbundet Finlands Svenska Synskadade firar 70-årsjubileum

FSS grundades den 27 maj 1946 vid den dåvarande Svenska Blindskolan som fanns på Djurgårdsvägen 3 i Helsingfors. I 70 år har FSS jobbat för synskadades rättigheter i samhället. 

Under veckoslutet 21–22.5.2016 samlas Förbundet Finlands Svenska Synskadade till jubileumsfest och vårmöte i Tammerfors.

En av eldsjälarna inom FSS är hedersordförande Karl-Oscar Skogster

– FSS är den enda organisationen i hela världen som har som sin huvuduppgift att verka för att svenskspråkiga människor med nedsatt syn i Finland ges möjligheter att på sina egna villkor leva ett självständigt och möjligast innehållsrikt liv, säger Skogster. 

Tillsammans med andra handikapporganisationer agerar FSS aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade och personer med andra funktionsnedsättningar.  

FSS fyller 70 år. Vilka är de största förändringarna som förbundet sett? 

– FSS har sett den finländska välfärdsstaten byggas upp och på senaste tid tyvärr också börja  knaka i fogarna. Ett konkret exempel härpå är att landets regering planerar att utesluta 75 år fyllda personer med en funktionsnedsättning från kretsen av personer som får service och stöd enligt den förnyade handikappservicelagen. 

Vad har FSS gjort för att förbättra livskvaliteten för finlandssvenska synskadade?

– FSS har i drygt fyrtio år bedrivit rehabilitering av synskadade. I dag har FSS en rehabiliteringskoordinator och fyra rehabiliteringsrådgivare, vilka utför uppsökande och rådgivande arbete bland landets alla cirka 3000 svenskspråkiga synskadade och håller årligen flera rehabiliteringskurser för nysynskadade och deras närstående. 

På jubileumsfesten i Tammerfors kommer nyckelpersoner inom FSS att berätta sina käraste minnen. Gemenskap, trevligt program och tillbakablick blir festens tema.