Frågor och svar om taltidningar

17.5.2021 uppdaterad 17.5.2021

På vilka sätt kan jag lyssna på taltidning? Vilka dagstidningar kan jag få till en ljudspelare? Bland annat dessa frågor svarar vi på i den här artikeln som är sammanställd av FSS sakkunniga. 

Finlandssvenska dagstidningar i pappersformat på ett bord

På vilka sätt kan jag lyssna på taltidning?

Med hjälp av en Daisyspelare eller telefon/läsplatta som kopplas till ett distributionssystem för taltidningar via internet. Med sin regionala FSS rehabiliteringsrådgivare kollar man upp gällande rättigheten till detta. För att lyssna på en dagstidning krävs en internetanslutning. Man kan skaffa en sådan själv, men medlemmar i synskadeföreningar eller personer vars synskada är lika med eller högre än 50 procent har rätt till en gratis anslutning (inklusive modem) som kallas för Lyssnarlinjen. Hjälp med installationen får man av Taltidningsstödpersonen på orten.

Följande typer av Daisy-spelare som fungerar över internet kan lånas via Näkövammaisten liitto (NKL): bordsmodell (basic), bordsmodell (avancerad) och bärbar. Med en sådan Daisyspelare går det att lyssna på både taltidningar och talböcker.

Det finns också andra möjligheter till att lyssna via nyare teknik. Till exempel via Easy Reader- eller Pratsam applikationen som kan beställas till smarttelefon (Iphone/Android), Ipad eller till en annan modells läsplatta.
Knappen är en taltidningsspelare som erbjuds av Finlands Svenska Taltidningsförening (FSTF). Via den kan man lyssna på en till två taltidningar men inte talböcker.

Vilka dagstidningar kan jag få till en ljudspelare?

Hufvudstadsbladet, Syd-Österbotten, Vasabladet, Västra Nyland, Åbo underrättelser, Österbottens Tidning, Östnyland 
På Åland erbjuds: Ålandstidningen och Nya Åland 
Övrigt: Kyrkpressen, Bulletinen
FSS publikationer: Synvinkel och Medlemsbandet 
Övriga inlästa tidningar: God Tid, Vi hörs, Helsinki-tidningen, FUNK.
Celias bokklubbar liksom finskspråkiga talpublikationer som ges ut av NKL

Hur länge finns det ännu Medlemsbandet via cd-skiva?

Den förändringen påverkas av coronasituationen, det vill säga hur länge det tar att byta ut cd-daisyspelare till onlinespelare.  Därefter kommer det gamla systemet med cd-skivor stegvis att avslutas gällande FSS publikationer: det vill säga organisationstidningen Synvinkel och Medlemsbandet som just nu distribueras via cd-skivor. Redan nu sen en tid bakåt beviljar Näkövammaisten liitto (NKL) till utlåning i första hand Daisyspelare utan cd-station som fungerar genom att tidningarna laddas upp till spelaren och kan lyssnas på utan cd-station i ljudspelaren.

Vem kan man vända sig till  i olika problem?

För beställningsönskemål av ljudspelare, taltidning/talböcker/hjälp med registrering till Celia;
Kontakta din rehabiliteringsrådgivare i eget distrikt. 

Norra Österbotten: Peter Koskinen, 050-471 2763
Södra Österbotten: Ulla-Britt Ingman, 050-561 2950
Åboland och Åland: Stina Nygård, 050-595 4377
Västnyland: Tina Hultgren, 050-561 2951
Mellersta Nyland och Östnyland: Ann-Catrin Tylli, 040-511 3345

Taltidnings stödpersoner för de olika distrikten:
Jakobstad-Karlebyregionen: Mats Löf
Vasaregionen: Siv-Britt Häggman
Närpesregionen: Tommy Nickull
Åboland: Lucas Silfverberg
Västnyland: Rune Nyberg
Huvudstadsregionen: Alfred Granqvist
Östnyland: Rolf Gustafsson
Åland: Ålands Synskadade

Talpublikations- och systemansvarig vid FSS: Niklas Finnäs, 050-460 0409.