FSS coronainfo

30.4.2021 uppdaterad 9.5.2021

Denna sida uppdateras enligt förändringar i rekommendationer och restriktioner på FSS verksamhetsområden.

Lägesuppdatering 30.4

Fallen av coronasmittor har sakta börjat avta och regeringen har avslutat de rådande undantagsförhållandena som gällt i Finland. Från och med majmånad kan FSS-relaterade hembesök göras i samtliga regioner, men med ett konservativt förhållningssätt så att alla eventuella hembesök fortsättningsvis sköts med munskydd, säkerhetsavstånd, god handhygien och andra säkerhetsrutiner.

Sammanfattningsvis kan besök göras i rehabiliterings-, IT- eller taltidningsärenden hos klienter om både personal och klient är friska, samtycker till att besöket är nödvändigt och säkerhetsrutiner följs.

Olika regioner har fortsättningsvis varierande myndighetsrekommendationer och restriktioner till exempel vad gäller begränsningar i antalet personer på sammankomster. Vi följer regionala anvisningarna även framöver för FSS verksamhet i olika delarna av landet.

Epidemiläge, begränsningar och rekommendationer i regionerna enligt sjukvårdsdistrikt finns listade på webbplatsen:

valtioneuvosto.fi/sv/

FSS coronainformation uppdateras inte från och med maj, ifall inte läget försämras mot det sämre. I sådant fall skickas separat e-post till personal, stödpersoner och distriktsföreningar så att information om förändrad verksamhetspraxis hos FSS når alla involverade parter.

 

Lägesuppdatering 14.4

FSS följer med myndigheternas rekommendationer och restriktioner och anpassar den egna närverksamheten an efter. FSS fortsätter hela april med samma försiktighetsåtgärder som i mars.
 

Lägesuppdatering 31.3

Epidemiläge, begränsningar och rekommendationer i regionerna enligt sjukvårdsdistrikt finns listade på webbplatsen:

valtioneuvosto.fi/sv/

Nyland

Hela Nyland befinner sig i coronavirusepidemins fas av samhällsspridning. FSS avhåller sig fortsättningsvis från fysiska klientträffar i hela Nyland under aprilmånad enligt Huvudstadsregionens coronasamordningsrupps rekommendationer. Särskilda nödfall avvägs individuellt.

Åboland

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen och FSS undviker fortsättningsvis närkontakt på området tills läget lugnat sig. Mer information på ÅUCS webbplats. Särskilda nödfall avvägs individuellt.

Åland

Åland befinner sig i accelerationsfasen. I enlighet med landskapsregeringens rekommendationer gäller begränsningar i fysiska sammankomster (max 10 pers) till och med 11.4.2021 och förlängs vid behov. Distansarbete och säkerhetsåtgärder rekommenderas tillsvidare. FSS undviker fortsättningsvis fysiska träffar under tiden distansarbete rekommenderas på området.

Vasa sjukvårdsdistrikt - Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt har återgått till epidemins accelerationsfas. Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 10 personer och rekommendationen är i kraft till 11.4.2021. FSS följer noggranna säkerhetsrutiner vid fysiska träffar och håller mycket av evenemang och träffar per distans. Mer information på Vasa Centralsjukhus webbplats.

SOITE-området i Österbotten

På de områden i Österbotten som omfattas av SOITE-sjukvårdsdistrikt kan närverksamhet förverkligas med noggrant beaktande av säkerhetsåtgärder, men även här bör särskild uppmärksamhet riktas till eventuella förändringar med kort varsel. Utomhusträffar och distanskontakt är alltid att föredra. Mer information på Soites webbplats.

Lägesuppdatering 24.3

Epidemiläge, begränsningar och rekommendationer i regionerna enligt sjukvårdsdistrikt finns nu listade på webbplatsen:

valtioneuvosto.fi/sv/

Nyland

Hela Nyland befinner sig i coronavirusepidemins fas av samhällsspridning. FSS håller paus i fysiska klientträffar i hela Nyland. Beslutet gäller till 31 mars och förlängs vid behov.

Åboland

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen och den regionala coronakoordinationsgruppen som sammanträdde på tisdagen 9.3.2021 (uppdatering 23.3) fastställde att gällande restriktioner förlängs till 5.4. Således undviker FSS fortsättningsvis närkontakt på området tills läget lugnat sig.

Åland

I enlighet med landskapsregeringens anvisningar gäller begränsningar i fysiska kontakter till och med 21.3.2021 och förlängs vid behov. FSS håller fortsättningsvis paus med fysiska träffarna på området.

Vasa sjukvårdsdistrikt - Österbotten

En del av kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i sin helhet i spridningsfasen av coronavirusepidemin (Länk med mer info). FSS undviker närverksamhet och uträttar klientmöten enbart i särskilda fall ifall klient och personal samtycker, båda använder munskydd, håller ordentliga säkerhetsavstånd och har hand om god handhygien och träffen helst sker utomhus eller i tillräckligt stort utrymme inomhus.

SOITE-området i Österbotten

På de områden i Österbotten som omfattas av SOITE-sjukvårdsdistrikt kan närverksamhet förverkligas med noggrant beaktande av säkerhetsåtgärder, men även här bör särskild uppmärksamhet riktas till eventuella förändringar med kort varsel. Utomhusträffar och distanskontakt är alltid att föredra.

Mars 2021

För information om coronavaccinering i din hemkommun: coronavaccinbokning.fi.

Huvudstadsregionen/Nyland

Södra Finlands Regionförvaltningsverk har infört striktare begränsningar från och med 1.3 och varar två veckor. Begränsningarna gäller Helsingfors, Esbo, Vanda, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Tusby och Sibbo, det vill säga inte hela Nyland. Genom användning av temporära paragrafen 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar görs det möjligt att tillfälligt stänga kundlokaler. Det gäller bland annat privata gym, utrymmen för lagsport, badinrättningar, allmänna bastur, dansställen, nöjes- och temaparker, inomhuslekplatser för barn samt köpcentrens allmänna uppehållsutrymmen. På grund av Regionförvaltningsverkets beslut den 1 mars 2021 gällande 58 g § är det endast möjligt att utöva hobbyverksamhet för barn som är 12 år och yngre i lokaler som drivs av städerna.

Måndagen 1.3 utlyser regeringen även undantagstillstånd i Finland. Undantagstillståndet utlyses främst för att stänga restaurangerna, vilket juridiskt inte är möjligt på något annat sätt. Stängningen genomförs med hjälp av grundlagens paragraf 23, vilken förutsätter undantagstillstånd. Undantagstillståndet ska gälla den 8–28 mars.

FSS undviker fortsättningsvis närkontakt med klienter i ovannämnda kommuner under mars.

Vasa sjukvårdsdistrikt - Österbotten

En del av kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i sin helhet i spridningsfasen av coronavirusepidemin (Länk med mer info). FSS undviker närverksamhet och uträttar klientmöten enbart i särskilda fall ifall klient och personal samtycker, båda använder munskydd, håller ordentliga säkerhetsavstånd och har hand om god handhygien och träffen helst sker utomhus eller i tillräckligt stort utrymme inomhus.

Åboland och Åland

Även Åboland och Åland befinner sig i spridningsfasen. För Ålands del gäller landskapsregeringens rekommendationer för skyddsåtgärder till och med till 14.3 och förlängs vid behov. FSS ordnar inte evenemang eller möten på Åland under perioden. Närkontakter undviks även i Åboland för tillfället. Träffar utomhus är att föredra och vid akuta fall sköts eventuella träffar med noggrant beaktande av säkerhetsrutiner.

Övriga områden i Svenskfinland samt SOITE-området i Österbotten

I Östnyland, Västnyland samt de områden i Österbotten som omfattas av SOITE sjukvårdsdistrikt kan närverksamhet förverkligas med noggrant beaktande av säkerhetsåtgärder, men även här bör särskild uppmärksamhet riktas till eventuella förändringar med kort varsel. Utomhusträffar och distanskontakt är alltid att föredra.

Februari 2021

Vasa sjukvårdsdistrikt - Österbotten

En del av kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i sin helhet i spridningsfasen av coronavirusepidemin (Länk med mer info). Av denna anledning avbryter FSS klientbesöken i områden som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt enligt samma praxis som i huvudstadsregionen. Närverksamheten avbryts tillsvidare och gäller såväl rehabilitering, IT- och taltidningsärenden.

I alldeles särskilda nödfall kan undantag göras ifall klient och personal samtycker, båda använder munskydd, håller ordentliga säkerhetsavstånd och har hand om god handhygien och träffen helst sker utomhus.

Huvudstadsgregionen

FSS förlänger pausen i närverksamheten för huvudstadsregionen att gälla tillsvidare. Klientbesök görs inte i huvudstadsregionen i varken rehabiliterings, IT- eller taltidningssyfte. I akuta nödfall kan undantag göras enligt samma praxis som tidigare.

Övriga områden i Svenskfinland samt SOITE-området i Österbotten

I Östnyland, Västnyland, Åboland och Åland samt de områden i Österbotten som omfattas av SOITE sjukvårdsdistrikt kan närverksamhet förverkligas med noggrant beaktande av säkerhetsåtgärder, men även här bör särskild uppmärksamhet riktas till eventuella förändringar med kort varsel. Utomhusträffar och distanskontakt är alltid att föredra.

Januari 2021

Huvudstadsregionen

För huvudstadsregionens del följer FSS de anvisningar som fastställts av huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona. Vi undviker fortsättningsvis närverksamhet åtminstone till 31.1 och praxisen förlängs vid behov. Vi använder huvudsakligen telefon, e-post och datoranslutning till att uträtta klientärenden.

I särskilda nödfall kan klientbesök göras i taltidnings- eller rehabiliteringssyfte, men då med beaktande av alla regelrätta säkerhetsrutiner så som användning av munskydd, säkerhetsavstånd och med både klientens och personalens samtycke.  Utomhusträffar är att föredra.

Övriga områden i Svenskfinland

På övriga områden är närkontakter tillåtna enligt omdöme, lokalt epidemiläge och även med beaktande av säkerhetsåtgärder. FSS rehabilitering följer med lokala anvisningar och rekommendationer och anpassar verksamhet enligt förändringar och rekommendationer från myndigheter. FSS IT- och taltidningsstödpersoner informeras om förändringar på områden ifall de påverkar stöduppdrag.