Funktionshinderorganisationerna föreslår förändringar till funktionshinderlagstiftningen

12.11.2021 uppdaterad 12.11.2021

I en skrivelse till familje- och omsorgsminister Krista Kiuru har FSS tillsammans med sju andra funktionshinderorganisationer presenterat viktiga synpunkter beträffande funktionshinderlagen.

De viktigaste synpunkterna att hålla i åtanke gällande lagstiftningsarbetet med den nya funktionshinderlagen i ett nötskal:

1. Utvärdering av servicebehovet och klientplan

Dessa bör stärkas. Bägge har en särskild betydelse för tryggandet och förverkligandet av specialtjänster.

2. Förverkligandet av särskilt stöd

Personer med funktionsnedsättning som är i behov av långvarigt stöd samt barn med funktionsnedsättnings ställning bör tryggas i lag.

3. Personlig assistans och möjligheten till att definiera dess innehåll

Den personliga assistansen bör bevaras i nuvarande form. Personer med en funktionsnedsättning bör också i framtiden ha rätt att definiera behov och innehåll.

4. Uppgiftsbeskrivningar

Träning, särskilt stöd och personlig assistans uppgiftsbeskrivningar bör hållas isär.

5. Rörlighet och stöd

Delaktighet i samhället och möjlighet till hobbyer bör stärkas.

6. Individuella behov

De individuella servicebehoven personer med en funktionsnedsättning har bör på ett jämställt vis tas i beaktande.

 

Läs hela ställningstagandet (på finska) här.

 

Mer information:

FSS socialpolitiskt sakkunniga Oscar Ohlis

e-post: oscar.ohlis@fss.fi, tel. 050 408 2000.