Handikappforum tilldelar Banbrytar-priset

21.5.2021 uppdaterad 21.5.2021

Nominera någon som förtjänstfullt jobbat för att röja funktionshinder i samhället.

Handikappforums Banbrytarpris utdelas för första gången i år den 10 juni 2021, fem år efter att FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Finland. Priset tilldelas exempelvis för handlingar som ökat kunskap om funktionsnedsättningar i samhället eller för handlingar som röjt hinder för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Som pristagare kan nomineras en person / grupp / instans som:

– främjat rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och rättigheternas förverkligande i samhället och/eller

– uppmärksammat frågor om funktionsnedsättning, tillgänglighet, jämlikhet och / eller

– främjat på ett betydande sätt ställningen för personer med funktionsnedsättning, i Finland eller internationellt.

Eftersom utmärkelsepriset delas ut för första gången finns det ingen egentlig tidsgräns för när den förjänstfulla handlingen gjorts. Tanken är ändå att främst uppmärksamma förtjänstfulla handlingar från det gångna året.

Vem som helst kan nominera en kandidat till utmärkelsepriset. Handikappforum har inrättat en jury som tar ställning till de nomineringar som kommit in, men det slutliga valet fattas av Handikappforums styrelse. Nomineringstiden utgår onsdagen den 26.5.2021.

https://link.webropolsurveys.com/S/E7BFF675D60508A4

Läs mera:

Vammaisfoorumin Murtaja-palkinto – Vammaisfoorumi