Information om coronavaccinationerna

Här har vi sammanställt information om det vi nu vet om coronavaccinationsordningen och taxiresor till vaccinationsställen.

Förpackning med kirurgiska munskydd.

Coronavaccinationerna i Finland har kommit igång och framskrider enligt THL:s nationella vaccinationsordning. Eftersom vaccinmängden är begränsad i början erbjuds de först till personer med större risk att insjukna i en allvarlig form av coronavirussjukdomen eller att bli utsatta för viruset till exempel i sitt arbete. Enligt Finlands vaccinstrategi erbjuds coronavaccin till äldre personer efter att personal inom intensivvården, personal inom social- och hälsovården som vårdar coronapatienter samt boende och personal på vårdhem för äldre i första hand har vaccinerats.

Vaccinationerna framskrider stegvis i takt med att Finland får till vaccin. För tillfället vaccineras personer som är 85 år eller äldre och efter det kommer näst högsta åldersgruppen och så vidare. Kommunerna ansvarar för vaccinationstidtabellerna områdesvis och informerar kommuninvånarna om vaccinationsordningen, hur man kan boka tid då egna turen kommer och hur vaccinationen inom kommunen framskrider.

Coronavirusvaccinet kan tas av alla som fyllt 16 år och som vill bli vaccinerade.

Det kan dröja en tid innan den egna turen kommer. Vaccinet och vaccineringen är kostnadsfri för den som vaccineras. Tidtabellerna för olika ålders- och riskgrupper samt resterande befolkningen klarnar under våren. Information om tidtabellerna sprids via tidningar och sociala medier och äldre åldersgrupperna får även brev hem per post. Information om alla coronavaccinationer som ges sparas i elektroniska patientdatasystemet.

Taxiresor till vaccinationsställen

FPA ersätter inte resor som görs för förebyggande vård, så som exempelvis resor till vaccinationsplatser. Invalidförbundet och Näkövammaisten liitto har framfört att social- och hälsovårdsministeriet ska stifta en lag om att taxiresorna till coronavaccinationsplatserna ska ersätts till medborgare som på grund av funktionsnedsättning inte på annat sätt kan ta sig till coronavaccinationsställen.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen har svarat (på finska, HS 22.1.2021) att ett lagförslag påbörjats för att ändra sjukförsäkringslagen och därmed ersätta resekostnader till coronavaccineringsplatserna för personer med funktionsnedsättning som inte på annat sätt kan ta sig till vaccinationsplatserna. Lagförslaget måste godkännas av riksdagen.

Mer information

Institutet för Hälsa och Välfärd, vacciner och coronaviruset

Näkövammaisten liittos och Invalidförbundets utlåtande (på finska)

 

Foto: Mika Baumeister, Unsplash