Involvera användarna - delta i en enkät om forskningsprojekt och produktutveckling

Denna enkät riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Har du deltagit i forskningsprojekt, användartester, fokusgrupper, intervjuer eller annat som innebär att man involverar användarna i kommersiella eller vetenskapliga syften? Dela med dig av dina värdefulla upplevelser och erfarenheter genom att besvara enkäten.

Enkäten är gjord av Kehitysvammaliitto, Europas största företag inom tillgänglighet Funka (Sverige) och Norska takorganisationen för funktionshinderfältet FFO. Enkäten finansieras av och hör till projektet Involving users 2.0 inom Nordens välfärdscenter. Syftet med projektet är att utreda erfarenheter hos personer med funktionsnedsättning och på så sätt få reda på eventuella brister för att förbättra tillgängligheten och delaktigheten.

För att komma till enkäten, klicka här.

Publicerad ons 7.10.2020 kl. 8.16