Kallelse: FSS höstmöte

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 14 november 2020 i verksamhets- och servicecentret Iiris i Helsingfors eller på distans vid något av de sex platser där distansdeltagande möjliggörs. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 10.00.

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2021, budget för år 2021, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2021, motioner som senast inom augusti lämnats till styrelsen, val av vice ordförande för 2021–2022, två styrelseledamöter för 2021–2023, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2021.

På grund av koronapandemin har förbundets styrelse beslutat att tillämpa möjligheten till distansdeltagande som möjliggörs av lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. På grund av det här ordnas möjlighet att delta i mötet på sju orter.

 

Mötets officiella fysiska plats är:

Braille-salen

Verksamhets- och servicecentret Iiris

Maruddsvägen 74

00930 Helsingfors

Anmälningar till: Ira Grandén, må-on kl 10-13, tfn 0400-269 553, e-post kansliet@ssmn.fi

 

På följande adresser finns möjlighet att delta i mötet genom datakommunikation:

Verksamhetscentret Kajutan

Ågatan 33 E 1

06100 Borgå

Anmälningar till: Jonas Lindström, tfn 040-964 4672, e-post jonas07880@gmail.com

 

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12

10600 Ekenäs

Anmälningar till: Börje Broberg, tfn 044-541 0679, e-post ssvn@brev.fi

 

Verksamhetscentret Sydvästen

Eriksgatan 5 A 9

20100 Åbo

Anmälningar till: Harold Henriksson, tfn 050-516 6520, e-post harold.henriksson@kolumbus.fi

 

Verksamhetscentret Ankaret

Johannebovägen 7

22100 Mariehamn

Anmälningar till: Charlotta Solax, tfn 0457-343 8950, e-post aland.syn@aland.net

 

Hotel Scandic Waskia

Kärleksstigen 3

65170 Vasa

Anmälningar till: Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320, e-post vasasynskadade@gmail.com

 

Optima

Trädgårdsgatan 30

68600 Jakobstad

Anmälningar till: Ann-Sofie Grankulla, tfn 06-723 4880, 050-379 5658, e-post noss@multi.fi

 

Ingen deltagaravgift uppbärs. Till platserna där det är möjligt att delta på distans via datakommunikation ordnas samtransporter. Till den officiella möteslokalen i Helsingfors ordnas ingen transport.

Anmälan är viktig och bindande för att det på varje mötesplats skall vara möjligt att i enlighet med regeringens och regionalförvaltningsverkens rekommendationer planera säkerheten för deltagarna samt för ordnandet av trakteringen under mötesdagen.

Anmälningarna till de ovan nämnda kontaktpersonerna måste göras senast torsdagen den 15 oktober.

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsförslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till verksamhetsledaren.

Välkommen!

– Styrelsen

Publicerad tis 29.9.2020 kl. 9.40