Kommer välfärdssamhällets ryggrad att skrotas?

Många utsatta samhällsgrupper kan påverkas hårt från och med nästa år ifall finansministeriets förslag till statsbudget inte ändras.

En hand griper tag om en röd pulsfrekvens. I bakgrunden syns en ritad man med ansiktsmask.

I det nuvarande förslaget skulle en tredjedel av de medel som social- och hälsoorganisationerna erhåller för förebyggande arbete, informationsarbete, rådgivning, krishjälp, kamratstöd med mera skäras ner. För svenskspråkiga synskadade i Finland kunde det innebära minskad tillgång till rehabiliteringsrådgivning, IT-utbildning, tillgänglig information, punktskriftsutbildning och mycket mer som påverkar livskvalitet och förutsättningar till självständighet och delaktighet.

Den föreslagna nedskärningen i understöd beror på att Veikkaus spelintäkter, som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral delar ut, har minskat. De minskade intäkterna beror bland annat på Veikkaus åtgärder för att minska spelberoendet, vilket är en viktig målsättning. Samtidigt måste social- och hälsoorganisationernas resurser för arbetet med de mest utsatta i samhället säkerställas för att undvika att allt fler blir ensamma, marginaliseras och mår dåligt. En investering idag på det förebyggande arbetet besparar mänskligt lidande, ökar välmående och är en ekonomiskt hållbarare lösning på längre sikt.

Coronapandemin och dess följder har försatt många människor i en situation de inte klarar ensamma. Tredje sektorns styrka är att den känner till situationen för målgrupperna på gräsrotsnivå och kompletterar den otillräckliga service som samhället kan ge. Förutom de engagerade och sakkunniga proffsen inom organisationerna finns det en enorm resurs på över en halv miljon motiverade frivilliga. Utan organisationernas insats kommer de som drabbats av pandemins konsekvenser, som t.ex. arbetslöshet och uteblivna stödtjänster, inte att återhämta sig lika fort. Snabbt stöd är centralt för att minska risken för bestående marginalisering.

Det minskade understödet måste kompenseras samtidigt som fokus ska ligga på ansvarsfullt spelande. Ett sätt är att sänka lotteriskatten, då utdelningen av medel inte sjunker lika drastiskt även om spelandet minskar. Veikkaus har gjort goda insatser för att minska spelberoendet, men det finns över 15 000 nätcasinon som finländare kan spela på. Dessa spelbolag är inte lika reglerade och ansvarsfulla som Veikkaus, och därför ska fokus i uppdateringen av lotterilagen vara på att begränsa utländska spelbolag från att öka spelberoendet i Finland. Samtidigt räcker dessa åtgärder nödvändigtvis inte för att försäkra tillräckliga medel till arbetet för de utsatta grupperna. Därför måste regeringen den 14–15.9 under budgetmanglingen se till att försäkra i nästa års statsbudget att nedskärningen kompenseras till fullo. Finland har inte råd med att skrota välfärdssamhället.

Matthias Jakobsson

Verksamhetsledare

Bild: Gerd_Altmann från Pixabay

Publicerad tis 1.9.2020 kl. 12.30