Kvinnodagsporträtt: Cely Mechelin

Alma Cecilia (Cely) Mechelin (1866-1950) var en betydande aktör inom synskadefältet i Finland. Hon grundade bland annat biblioteket Celia. 

 

Svartvitt porträtt av Cely Mechelin

Mechelin är främst känd för sina insatser för de blinda och synskadade i Finland.

I sin ungdom tillbringade hon mycket tid i Paris, där hon studerade ett bibliotek för blinda och lärde sig Louis Brailles punktskrift. Hemma i Finland grundade hon 1890 föreningen Böcker åt de blinda, i vilken hon under 42 år var ordförande. Hon var också medlem av den så kallade Kvinnokagalen som under ofärdsåren i början av 1900-talet samlade medel för det passiva motståndet mot Ryssland.

Mechelin var också en av grundarna av Martharörelsen och Soldathemsföreningen och hon deltog aktivt i föreningarnas verksamhet. Hon innehade en betydande förmögenhet som hon testamenterade till olika sociala och kulturella ändamål.

Den lokala Marthaföreningen i Bromarv ärvde Mechelins sommarresidens i byn. En del av avkastningen har använts för ekologisk bostadsproduktion i Bromarv. Marthaföreningen i Bromarv erbjuder guidade rundturer i den imponerande stockvillan vid överenskommelse.

Celys pappa senator Leo Mechelin lät bygga den vackra stockvillan i Bromarv kyrkoby år 1903. Villan var en julklapp till dottern. Cely Mechelin tillbringade så gott som alla somrar i Bromarv. 

 

Grundade Celia

 

Biblioteket Celia grundades den 1 april 1890 av Cely Mechelin som då var 23 år gammal. Hon ville tillsammans med sina väninnor ”öppna litteraturens skattkammare för blinda”.

Den viktigaste uppgiften för medlemmarna i föreningen Böcker åt de Blinda var att för hand, bokstav för bokstav, kopiera böcker som grundade sig på Brailles punktskriftssystem. Punktskriftsböckerna kopierades med hjälp av svinläder eller en zinktavla och ett litet stift.

Zinktavlor och stift byttes småningom ut mot små punktskriftsmaskiner, och efter krigen fick biblioteket ett eget punktskriftstryckeri. År 1955 utökades bibliotekssamlingen med talböcker som bandats in på rullband, vilket underlättade för i synnerhet krigsblinda att hålla läsintresset vid liv.

Cely Mechelin ledde biblioteket från att det grundades till år 1932. Biblioteket antog namnet Celia – Biblioteket för synskadade år 2001 som en hyllning till dess grundare Cely (Cecilia) Mechelin. År 1978 förstatligades verksamheten.

Redan på 1920-talet började samhället ge ekonomiskt stöd till biblioteksverksamheten. Först på 1960-talet började tillgången till böcker uppfattas som en rättighet som samhället är skyldigt att ordna för alla medborgare, också för dem som inte kan läsa tryckt text.

Cely Mechelins minne lever kvar genom biblioteket Celia som ansvarar för tillgänglig litteratur för personer med synnedsättning.

 

Källa: Marthaförbundet, Wikipedia, Svenska Yle, Celia. Bild: Marthornas arkiv