Medlemsbandet nu på FSS webbplats

Från och med nu kan du som FSS ordinarie medlem läsa nyaste numret av Medlemsbandet även på FSS webbplats.

För att kunna göra det behöver du ett lösenord som du loggar in med på webbplatsen. För att få ett lösenord måste du vara ordinarie medlem vid Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Delar av materialet i Medlemsbandet lyder under upphovsrättslagens paragraf 17 b, 'Tillgängliggörande av verk i tillgängligt format för personer med läsnedsättning'. Materialet är således endast ämnat för personer med synskada eller annan läsnedsättning och får ej delas med utomstående.

Lösenordet och länken till webbadressen fås genom att skicka e-post till info@fss.fi eller genom ett samtal till FSS kansli må-to på numret 09-6962300.

För mera information ring vår talpublikations- och systemansvarige Niklas Finnäs tisdagar–torsdagar på tfn nr 050-460 0409 kl.9-15.