Möteskallelse till FSS vårmöte

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kallar medlemmarna till stadgeenligt vårmöte lördagen den 22 maj 2021 i Synvillan i Helsingfors eller på distans vid något av de sex platser där distansdeltagande möjliggörs. Mötesförhandlingarna inleds kl. 10.

Vid mötet behandlas de i paragraf 6 av förbundets stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020, revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsledaren, ekonomen och övriga redovisningsskyldiga, diskutera förbundets verksamhet på längre sikt utgående från styrelsens förslag till strategiska riktlinjer, tillsättande av valberedningsutskott om vårmötet så besluter, övriga frågor vilka styrelsen förelagt vårmötet, skriftliga motioner som inom februari inlämnats till styrelsen av personmedlemmar eller medlemsföreningar. Även justerad budget för år 2021 behandlas.

På grund av coronapandemin har förbundets styrelse beslutat att tillämpa möjligheten till distansdeltagande som möjliggörs av lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. På grund av det här ordnas möjlighet att delta i mötet på sju orter. Mötets officiella fysiska plats är:

Synvillan

Parisgränden 2 A 1

00560 Helsingfors

Anmälningar till: Tina Dunderfelt, må-to kl 10-16, tfn 044-712 3020, e-post tina.dunderfelt@fss.fi

 

På följande adresser finns möjlighet att delta i mötet genom datakommunikation:

Verksamhetscentret Kajutan

Ågatan 33 E 1

06100 Borgå

Anmälningar till: Jonas Lindström, tfn 040-964 4672, e-post jonas07880@gmail.com

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12

10600 Ekenäs

Anmälningar till: Alexandra Helander må – fre 10–14, tfn 040-778 6295, e-post ssvn@brev.fi

Verksamhetscentret Sydvästen

Elmgrensvägen 3 lok 3

21600 Pargas

Anmälningar till: Harold Henriksson, tfn 050-516 6520, e-post harold.henriksson@kolumbus.fi

Verksamhetscentret Ankaret

Johannebovägen 7

22100 Mariehamn

Anmälningar till: Charlotta Solax, tfn 0457-343 8950, e-post aland.syn@aland.net

Hotel Scandic Waskia

Kärleksstigen 3

65170 Vasa

Anmälningar till: Febe Mörk, må-to kl 9-14, tfn 045-321 3320, e-post vasasynskadade@gmail.com

Oy Jugend Home Hotel Ab

Skolgatan 11

68600 Jakobstad

Anmälningar till: Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-723 4888, e-post noss@multi.fi

 

Ingen deltagaravgift uppbärs. Till platserna där det är möjligt att delta på distans via datakommunikation ordnas samtransporter. Till den officiella möteslokalen i Helsingfors ordnas ingen transport.

Anmälan är viktig och bindande för att det på varje mötesplats skall vara möjligt att i enlighet med regeringens, regionalförvaltningsverkens och kommunernas rekommendationer och begränsningar planera säkerheten för deltagarna samt för ordnandet av trakteringen under mötesdagen.

Anmälningarna till de ovan nämnda kontaktpersonerna måste göras senast måndagen den 19.4.

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsförslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till verksamhetsledaren.

Välkommen! – Styrelsen