Oss Emellan nummer 2

27.5.2021 uppdaterad 27.5.2021

Snart får du  njuta av årets andra nummer av punktskriftstidningen Oss Emellan!

Regndroppar på fönster.

Punktskriftstidningen Oss emellan är en av FSS tidningar för punktskriftsläsare och den utkommer med fyra nummer per år. Förutom roligt och intressant innehåll fungerar tidningen även som ett medel för träning av punktskriftsläsning. Tidningen innehåller material i glesskrift. Som redaktörer fungerar punktskriftsansvariga Tessa Bamberg och taltidningsredaktör Susanna Antell.

I årets andra nummer kan du bland annat läsa om mindfullness och hur du vänder en regnig dag till något positivt. Du får tips om övningar som förebygger huvudvärk och recept på snabb Eaton mess. Numret är dessutom fullspäckat av ordspråk och ordvitsar.

Den som är intresserad av att prenumerera på Oss emellan kan kontakta punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024.