Pressmeddelande: Alla kan beskriva verkligheten

8.11.2021 uppdaterad 8.11.2021

Blindveckan firas 7–14.11. Under veckan uppmärksammar synskadeorganisationerna viktiga teman för personer med synnedsättning. Årets huvudtema är tillgång till visuell information.

Ung dam med synnedsättning och brunt hår tittar mot kameran. Säg det med ord-pratbubbla i hörnet.

Säg det med ord

Under idrottsevenemang, teaterföreställningar eller på museum har en person med synnedsättning inte tillgång till samma upplevelse och information som seende personer ifall det inte finns syntolkning till förfogande. Bilder på sociala medier kan bli ett mysterium för synskadade ifall de inte innehåller bildbeskrivningar. Om det på en föreläsning enbart hänvisas till en powerpoint; ”som det framgår ur grafen har situationen förändrats de senaste åren” exkluderas den synskadade från informationen.

Vem som helst kan vara en syntolk i vardagen. Föreläsaren kan ta i beaktande personer med synnedsättning genom att verbalt uttrycka vad grafen föreställer och vad som förändrats. Varje person som gör bildinlägg på sociala medier kan se till att bilden innehåller en bildbeskrivning så att digitala hjälpmedel kan läsa upp bildens innehåll för den synskadade.

Speciellt under blindveckan vill vi påminna om vikten av ett gott verbalt bemötande av personer med synnedsättning.

Genom att fler instanser satsar på att syntolka föreställningar och annat visuellt blir samhället mer öppet och tillgängligt för personer med synnedsättning. FSS erbjuder information och utbildningar om syntolkning för föreningar, kulturarbetare och andra intresserade. Senaste utbildning ordnades 29–30.10 i samarbete med Luckan i Helsingfors och Svenska teatern.

 

Mer information och intervjukontakter:

FSS kommunikationschef Camilla Rusk 
camilla.rusk@fss.fi 
tel. 044 712 3013

Synskadeorganisationerna Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) och Näkövammaisten liitto firar åren 2021-2022 temat ”Säg det med ord”. Temat belyser vikten av verbal kommunikation och syntolkning för personer med synnedsättning.

FSS verkar som svenskspråkig intresse-, kontakt- och serviceorganisation i alla delar av Svenskfinland för personer med synnedsättning. Av synskadade personer i Finland har ca 3000 svenska som modersmål.