Pressmeddelande: FSS har valt ny styrelse under höstmötet i Valkeakoski 20-21.11.2021

21.11.2021 uppdaterad 23.11.2021

Gunilla Löfman återvaldes till styrelseordförande för Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS).

Skrattande Fredrik i glasögon och Carina i leopardmönstrad blus i mötessalen.

Gunilla Löfman från Nagu återvaldes med stor majoritet till Förbundet Finlands Svenska Synskadades (FSS) ordförande för åren 2022-2023 under förbundets höstmöte i Valkeakoski den 20–21 november. Löfman har fungerat som förbundets ordförande sedan 2018.

– FSS har under de här 75 åren utvecklas till ett modernt förbund som följer med samhällsutvecklingen. Det kommer att vara intressant att fortsätta med utvecklandet av förbundets visioner och strategier.

På höstmötet valdes även Carina Bjongbacka (Vasa) och Fredrik Lindeman (Sund, Åland) till styrelseledamöter för åren 2022-2024.

Förutom de nyinvalda ledamöterna sitter även vice ordförande Bengt Ahlvik (Jakobstad) samt ledamöterna Fredrik Lindgren (Raseborg), Paulina Hannus, (Borgå), Seppo Sjö (Nykarleby) och Bernt Snygg (Vasa) i styrelsen.

Under mötet diskuterades, förutom FSS verksamhet, även aktuella samhälleliga frågor som berör finlandssvenska synskadefältet. Speciellt mycket diskussion väckte frågor om medelanskaffning samt syntolkningsverksamheten i Svenskfinland.

 

För mera information:

Ordförande Gunilla Löfman 0400 950 446.

Verksamhetsledare Matthias Jakobsson 044 080 8004.