Pressmeddelande: Ny databas över verbala kartor lanseras på internationella tillgänglighetsdagen 19.5

19.5.2022 uppdaterad 20.5.2022

Näkövammaisten liitto och Förbundet Finlands Svenska Synskadade lanserar en ny databas med kartor som ska hjälpa personer med synnedsättning att hitta rätt.

Ritad bild: en kvinnofigur med hörlurar på öronen och synskademärket på blusen promenerar ute med vit käpp. Bredvid kvinnan en tankebubbla med en bild på en karta. I bakgrunden syns höghus och ett träd.

Databasen finns på finska på adressen sanakartat.fi och på svenska på adressen verbalakartor.fi.

En verbal karta är en ordbeskrivning av en rutt, en miljö eller ett utrymme. Verbala kartor är speciellt nyttiga för personer med synnedsättning då de besöker en ny plats för första gången eller är ovana att röra sig på egen hand på området. Verbala kartor går lätt att lyssna på t.ex. med smarttelefonen.

En verbal karta är ett behändigt tillägg på vilken som helst webbplats, t.ex. i anslutning till sidan med kontaktuppgifter. Verbala kartan kan vara som ett textdokument eller en ljudfil – alltså mycket lätt att förverkliga.

Verbala kartor förbättrar tillgängligheten. För affärer, salonger, hälsovårdsanstalter eller andra lokaler som riktar sig till kunder är verbala kartan ett till sätt att säkerställa att potentiella kunder hittar ändra fram.

Till databasen kan man från och med idag lägga till verbala kartor varifrån som helst i Finland. Vi uppmuntrar olika föreningar, organisationer och företag att delta i utmaningen och producera egna verbala kartor till databasen. Databasen är uppbyggd och fungerar enligt samma princip som Wikipedia – vem som helst kan redigera och lägga till material till webbplatsen.

Man kan ladda upp finska eller svenska verbala kartor.

Lanseringen av databasen är en av Näkövammaisten liittos och Förbundet Finlands Svenska Synskadads gemensamma insats för att uppmuntra till att verbalisera information för personer med synnedsättning. Förbunden firar som bäst Säg det med ord-temaår.

Du kan delta i vår utmaning genom att producera egna verbala kartor eller genom att sprida ordet om databasen. Följ kampanjen på sociala medier under hashtaggarna #SanoSeSanoin, #SägDetMedOrd, #sanakartta, #VerbalKarta, #kuvailu, #beskrivning, #saavutettavuus, #esteettömyys, #tillgänglighet.

 

Så här gör du en verbal karta

  • Bestäm vilken rutt (från punkt A till B) eller vilket utrymme (t.ex. en byggnad) du tänker beskriva. Bekanta dig omsorgsfullt med den valda platsen.
  • Fundera på vilka egenskaper som är mest relevanta för att skapa en helhetsbild av platsen eller rutten. Fundera på vilka ord som bäst förklarar dessa egenskaper. Försök skriva så klart och tydligt som möjligt.
  • Börja med stora dragen och rör dig sedan mot detaljerna. De olika hållen kan du beskriva med hjälp av väderstreck (norr, söder mm.), med hjälp av en klocktavla, eller genom vänster, höger osv.
  • Använd inte tvetydiga begrepp och se till att utrymmen och rutter förklaras i systematisk ordning i rätt ordningsföljd.

 

Mer information och anvisningar för att göra verbala kartor:

verbalakartor.fi

Att göra en verbal karta

sanakartat.fi

 

Tilläggsinformation om verbala kartor på finska, Näkövammaisten liitto:

Aatu Komsi, järjestötoiminnan suunnittelija, p. 09 3960 4669, aatu.komsi@nkl.fi

Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, p. 09 3960 4655, markku.mottonen@nkl.fi

 

Tilläggsinformation på svenska, FSS:

Camilla Rusk, kommunikationschef, tfn 044 712 3013, camilla.rusk@fss.fi.