Teknik kan underlätta studier för synskadade

14.4.2021 uppdaterad 19.4.2021

Modern teknik och teknikvana gör att en synnedsättning inte är ett hinder på de flesta studielinjer i dag. Fredrik Lindgren blev nyligen utexaminerad från Axxell och kunde ta del av studiematerialet via sin dator. 

Fredrik Lindgren är utomhus klädd i mörk jacka, i bakgrunden ser man skog.

I slutet av förra året blev Fredrik Lindgren från Tenala vald till årets vuxenstuderande vid Axxell. Det var första gången som Axxell i Karis antog en studerande med synnedsättning och med hjälp av teknik och personlig assistent utexaminerades Lindgren från merkonom-linjen i februari. 

– Jag tycker alla på Axxell har varit tillmötesgående och flexibla, säger Fredrik Lindgren då han blickar tillbaka på sin studietid på merkonomlinjen. 

Till stor del gick studierna galant tack varje Lindgrens datorvana sedan tidigare. Att behöva beställa kurslitteraur i punktskrift eller att använda sig av inläst kurslitteratur i talboksformat är ett främmande koncept för en studerande i dag. I en del uppgifter hade Lindgren hjälp av en personlig assistent som han tilldelades av staden, men faktum kvarstår att bokföringsprogram inte är speciellt användarvänliga. För en användare som har en synnedsättning innebär användningen ytterligare en utmaning. 

– Bokföringsprogrammen och talsyntesen går inte så bra ihop, konstaterar Lindgren.
Det samma konstaterar Mats Lindberg, som är lärare vid Axxell. 
– I början av utbildningen lär vi oss grunderna i bokföring, datorprogrammen kommer in i bilden först senare, säger han. 

Det finns många olika datorprogram inom bokföring, men de har alla så gott som samma struktur och ramar. Oberoende av elevens datorvana lär man sig först teorin och skrider först senare till handling. Olika arbetsplatser använder olika program, så ett specifikt program lär sig studenten oftast under praktiken eller i arbetslivet. 

Studerande med olika behov

Det var första gången under Mats Lindbergs karriär som han stötte på en studerande med synnedsättning. Läroinrättningen Axxell har tillgänglighetsprinciper och ser bland annat till att byggnaden är tillgänglig samt att varje elev får en personlig studieplan. 

– Vi intervjuade Lindgren så som vi intervjuar alla som söker studieplats vid Axxell. Vi konstaterade att han har alla förutsättningar att klara av utbildningen, berättar Lindberg. 
Hur det praktiska arrangeras för en elev med synnedsättning var något Lindberg funderade på mycket i terminens början.

– Vi tog ett stort ansvar för att studierna skulle fungera så bra som möjligt för Fredrik. Vi funderade på praktiska saker och hur vi på bästa sätt kunde lägga upp undervisningen och stödja honom. Trots osäkerheten i början märkte jag snabbt att Fredrik var väldigt självgående och egentligen inte behövde så mycket extra hjälp, funderar Mats Lindberg. 
Fredrik Lindgren konstaterar att det är kommunens ansvar att bistå en studerande med synnedsättning den utrustning hen behöver. I eget fall hade han ändå datorutrustning från förr och var väl insatt i vilka hjälpmedel och program han behöver. 

– Från Raseborgs stad blev jag beviljad personlig assistens några timmar i veckan på skoltid. I början hjälpte assistenten mig bland annat att hitta till matsalen och såg till att jag fick mat på min bricka, säger han.

Dessutom kunde assistenten hjälpa till med uppgifter som krävde inlärning och användning av teknik.
–Vi hade så god tur att Fredrik fick en assistent som själv var insatt i bokföring, berättar Mats Lindberg. 
Vuxenutbildningen på merkonomlinjen vid Axxell är en tvåårig utbildning som också innehåller stora delar arbetspraktik. Eftersom det är frågan om en vuxenutbildning är studierna långt självständiga och eleverna är rätt så självgående. Åldersgruppen inom utbildningen varierar också mycket, vissa jobbar samtidigt som de utbildar sig medan andra studerar på heltid. 

–Coronaåret har såklart också påverkat oss. Vi har till stor del haft distansundervisning, men man har också kunnat komma till skolan om man haft behov av det, berättar Lindberg. 

Studietakten anpassas efter behov 

Enligt lärare Mats Lindberg är det viktigt för honom och hans kollegor, samt för hela Axxell att läroinrättningen är öppen för alla olika slags elever med olika personliga utmaningar. 

–Vi gör upp individuella studieplaner för alla våra elever men grundkraven är de samma för alla. Ingen kommer lättare undan än någon annan. Men utbildningens upplägg och studietakt kan anpassas efter behov, förklarar han. 
På en vuxenutbildning är också studietakten högre. 

–På en vuxenutbildning följer vi inte andra skolors lovschema. Vi har inget jullov, inget sportlov och också bara en kort sommarpaus. 
Den här studietakten gör det möjligt att avklara en examen på endast två år. Det gjorde också Fredrik Lindgren, som efter att ha blivit vald till årets studerande för sin positiva attityd och förmåga att lösa problem, fick sin grundexamen i affärsverksamhet i början av 2021. 

–Jag hoppas jag får jobb inom branschen i framtiden. En annan dröm för mig har alltid varit att bli radioredaktör, jag tycker om att prata, säger han med glimten i ögat.