Tillgänglighetsenkät om sociala medier

6.4.2021 uppdaterad 6.4.2021

Vi kartlägger synskadade personers upplevelser av sociala mediers tillgänglighet.

Säg det med ord logga, en surfplatta och mobil samt FSS och NKL:s loggan.

Enkäten hänför sig till Förbundet Finlands Svenska Synskadades och Näkövammaisten Liittos temaår ”Säg det med ord”. Svaren kan användas i förbundens kommunikation och påverkansarbete.

I denna enkät avses med sociala medier de mest allmänna kanalerna, så som Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. I denna enkät beaktas inte övriga kommunikationskanaler som t.ex. Whatsapp eller olika e-postkanaler.

Enkäten är anonym och kan besvaras till den 25.4.2021.

Enkäten innehåller några obligatoriska frågor som måste besvaras för att kunna gå vidare. Du hittar enkäten här:

Tillgänglighetsenkät om sociala medier

Om du inte har möjlighet att besvara elektroniska blanketten kan du även ringa kommunikationschef Camilla Blomstedt, tfn 044 712 3013 för att svara per telefon.

Frågorna som behandlas i enkäten och per telefon:

 • Är du blind eller har du en synnedsättning?
 • Ålder
 • Använder du sociala medier, om inte - varför inte?
 • Vilka kanaler på sociala medier använder du åtminstone en gång i veckan?
 • Läser du alt-texterna, d.v.s. textalternativen för bilder, när du är på sociala medier?
 • Tycker du att alt-texterna som används på sociala medier är lyckade?
 • Är det lätt för dig att använda sociala medier?
 • Upplever du att du ofta blir utan väsentlig eller intressant information på grund av att informationen är i ett icke-tillgängligt format eller saknar alt-texter?
 • Har det skett förändringar beträffande tillgängligheten på de olika kanalerna under de senaste två åren? Hurdana?
 • Vad borde förbättras i sociala medier för att de skulle vara lättare och trevligare för dig att använda?
 • Övriga kommentarer om sociala mediers tillgänglighet?

Ett varmt tack för dina svar på förhand!