Tillgänglighetstips för museer

1.10.2023 uppdaterad 1.10.2023

Ann-Sofie Grankulla & Eva-Marie Backnäs har i samband med sitt examensarbete från Novia skapat en handbok för museer.

”Med andra ögon. Tillgängligare museiupplevelser för personer med synnedsättning”heter handboken med tillgänglighetstips för museer.

Här finns tips om hur du gör en verbal karta över en byggnad, vad du ska tänka på när du träffar en person med synnedsättning, teknik för ledsagning, tips för syntolkar och basinformation om hur du förbättrar den fysiska tillgängligheten med hjälp av kontraster, ledstråk, belysning och markeringar av hinder. Dyra investeringar i metallister är inte ett måste – stadiga gångmattor som besökarna kan följa hjälper redan mycket, likaså att tejpa första och sista steget i trappan eller att markera glasväggar och dörrar med tejp i ögonhöjd.

Här hittar du handboken som pdf

Här kan du läsa examensarbetet