Utan bildbeskrivningar exkluderas personer med synnedsättning

17.5.2021 uppdaterad 27.5.2021

Genom att lägga till till bildbeskrivningar, det vill säga alt-texter, till de bilder man laddar upp på sociala medier får även synskadade information om innehållet. Alt-texterna beskriver det som en seende ser i bilden för den synskadade användaren.

En smarttelefon och surfplatta med svarta skärmar.

Pressmeddelande inför Internationella tillgänglighetsdagen torsdagen 20.5.2021

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) och Näkövammaisten liitto

Flera synskadade använder aktivt sociala medier. För blinda användare är alt-texterna som läses upp av ett skärmläsarprogram det enda sättet att ta del av den information bilder på sociala medier innehåller. Även personer med svag syn som använder sig av olika digitala hjälpmedel har nytta av alt-texter. För personer med svag syn eller till exempel suddigt synfält kan bildernas svaga kontraster eller en liten fontstorlek försvåra tolkningen av bilden.

Alt-texter – liten möda, betydande inverkan

Otillräcklig tillgänglighet på sociala medier leder till att personer med synnedsättning hamnar i ett utanförskap gällande både offentlig och social information. Det visar Näkövammaisten liittos och Förbundet Finlands Svenska Synskadades kartläggning. I april samlade organisationerna in information om upplevelser kring tillgängligheten på sociala medier ur synskadeperspektiv. Hälften av de svarande (47%) upplevde minst en gång i veckan att de blev utan intressant eller relevant information på sociala medier på grund av brister i tillgängligheten, så som uteblivna alt-texter.

Majoriteten (69%) av de svarande upplevde att alt-texterna som används i dag oftast inte är bra eller beskrivande. Ur svaren framkom en stark önskan om en förbättring i alt-texternas kvalitet. Speciellt mycket kritiserades sociala media-tjänsternas automatiskt genererade alt-texter som i praktiken inte är tillräckligt bra för att ge mervärde.

Det lönar sig alltså att skriva alt-texten själv. Det tar inte länge och viktigast är att man försöker.

Offentliga aktörer, obs!

Ur ett stickprov som gjordes av Näkövammaisten liitto och FSS framgick att även offentliga aktörer enbart använder bildbeskrivningar sporadiskt och bara i en del av kanalerna.

I stickprovet ingick 16 offentliga aktörers konton på sociala medier, bland annat myndigheter och övriga organisationer som omfattas av tillgänglighetsdirektivet. Flera av dessa organisationer beskrev sina sociala medier som tillgängliga i tillgänglighetsutlåtandet, men i verkligheten höll löftet inte alltid sträck. Kartläggningen omfattade även större mediehus, som inte omfattas av tillgänglighetsdirektivet, men som ur jämlikhetsperspektiv borde kommunicera så att alla kan ta del av innehållet.

Nästan en tredjedel av aktörerna i kartläggningen saknade alt-texter i sina inlägg. Bara en aktör hade bildbeskrivningar för nästan alla bilder, enbart fyra aktörer hade bildbeskrivningar för ungefär en tredjedel av sina bilder. Övriga aktörer använde alt-texter mycket sporadiskt.

Speciellt oroväckande var att det i kartläggningen ingick aktörer som kommunicerat om coronaepidemin och hälsosäkerhet till medborgarna. Det är speciellt viktigt att sådana aktörer fäster uppmärksamhet vid att informationen som sprids är tillgänglig för alla.

Så här gör du en alt-text

En bra bildbeskrivning är kort och tydlig och beskriver det relevanta i bilden. Den är neutral och för inte fram skribentens egna åsikter eller synsätt utan beskriver objektivt det som syns på bilden.

Tänk på vad en seende person ser på bilden och vad som är det relevanta för den seende personen och beskriv detta i alt-texten. Om bilden föreställer två presidenter som skakar hand är väggarnas färg inte relevant. Om bilden handlar om inredning är just väggens färg relevant.

Om bilden föreställer ett diagram med information om åldersfördelning räcker inte ”åldersfördelning” som alt-text, eftersom det inte ger samma information åt någon som använder skärmläsare som åt en seende person. Om alt-texten blir för lång kan informationen i stället beskrivas i bildtexten eller i brödtexten.

Avsluta alt-texten alltid med punkt.

Tilläggsinformation