Vad betyder synskadeorganisationen för dig?

Vad har Förbundet Finlands Svenska Synskadade eller någon av dess distriktsföreningar gett dig? Vad hade du gått miste om utan organisationen?

En dam håller i en läsplatta som en mans finger trycker på för att visa något på skärmen.

Är du medlem eller förtroendevald i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) eller någon av dess sju distriktsföreningar – eller fungerar du kanske som frivillig inom någon av organisationerna? Har du fått bra råd eller stöd via exempelvis FSS rehabiliterings- eller IT-verksamhet? Har du varma minnen från FSS punktskriftskurser eller föreningsträffarna i ditt distrikt? Är styrelse- eller erfarenhetstalaruppdrag något du alltid ser framemot?

Berätta för oss vad organisationen du kommit i kontakt med innebär för dig!

Du kan till exempel beskriva en minnesvärd händelse eller ett möte som berört dig. Du kan också berätta på ett helt allmänt plan vad organisationen gett dig personligen eller vad du hade gått miste om utan organisationen. Ordet är fritt!
 
Citaten kan användas i FSS kommunikationsarbete. Svara gärna senast 21.9.2020.

- med bästa hälsningar FSS

 

Elektroniska svarsblanketten hittar du här.

 

Du kan även svara per e-post till camilla.blomstedt@fss.fi. Frågorna som du kan ta ställning till i dina e-postsvar är:

1. Vad betyder Förbundet Finlands Svenska Synskadade/ eller distriktsföreningen för dig?

2. Förnamn, hemkommun, ålder

3. Är du aktiv inom eller kommer du i kontakt med FSS, distriktsföreningen eller båda?

4. I vilken egenskap besvarar du enkäten? Är du anställd, förtroendevald, frivillig, medlem, anhörig, samarbetspart eller inget av dessa?

5. Får de uppgifter du gett användas i FSS kommunikationsarbete, t.ex. som citat på webbplats eller sociala medier?

Publicerad tis 1.9.2020 kl. 12.34