Valpanel med FSS 14.5: Ett EU för alla?

7.5.2024 uppdaterad 7.5.2024

Kom till Ode och hör hur politiker som ställer upp i EU-valet ämnar arbeta för inkludering och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

FSS är medarrangör till SAMS paneldiskussion som arrangeras 14 maj klockan 17–19 på Ode i Helsingfors. Dörrarna öppnas klockan 16:30 och vi bjuder på kaffe och bulla innan diskussionen sätter igång! 

Många av initiativen som berör personer med synnedsättning har sitt ursprung i EU. Därför är det mycket viktigt att veta att den kandidat du röstar på tänker arbeta med frågor som är viktiga för personer med synnedsättning. Kom och lyssna för att kunna rösta rätt!

Paneldeltagarna är politiker från olika partier och ställer upp i EU-valet. Paneldiskussionen modereras av journalisten Mikaela Remes. Tillsammans kommer vi att föra en diskussion om hur EU kan bli mer inkluderande för personer med funktionsnedsättning och om hur våra politiker tänker arbeta för att förverkliga våra rättigheter i EU!

Deltagare:

  • Ari Mönttinen
  • Dimitri Qvintus
  • Eva Biaudet
  • Gashaw Bibani
  • Marju Silander
  • Thomas Elfgren
  • Ted Apter

Anmäl dig till paneldiskussionen här!

Evenemanget kommer även att streamas, så att alla i hela Finland kan delta på distans. Paneldiskussionen är en del av funktionshinderförbundens kampanj ”Ett rättvist och inkluderande Europa”.
 SAMS valteser kan du hitta här

Varför bör man rösta i EU-valet?

ledare av Veera Florica Rajala, sakkunnig i socialpolitik, FSS. Publicerad i Synvinkel 2/2024.

Knappt har presidentvalet hunnit passera innan det är dags för EU-valet. Det som många inom funktionshinderrörelsen inte inser är hur mycket som faktiskt har åstadkommits inom EU för personer med funktionsnedsättningar – särskilt för personer med synnedsättningar. Många av initiativen till att förbättra situationen för personer med synnedsättning har sitt ursprung i EU.

Många av oss har haft förmånen att använda assistans vid flyg-, bussoch tågstationer. Denna service härstammar från ett EU-direktiv om passagerares rättigheter, vilket sedan har införlivats i den finska lagstiftningen. Under de senaste åren har allt fler av oss också lagt märke till hur den digitala tillgängligheten har förbättrats på offentliga webbplatser. Även denna förbättring har sitt ursprung i EU.

Europaparlamentet har fortsatt att utveckla politiken för funktionshinder genom att besluta om att implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar inom EU. Detta innebär att EU är den enda internationella organisationen som aktivt valt att arbeta med rättigheter för personer med funktionsnedsättning. EU följer upp hur konventionen uppfylls, bland annat i budgetprocessen, vilket är unikt.

Finland har ännu inte nått lika långt i sitt arbete med konventionen. Det finns fortfarande många förbättringar som EU kan genomföra för att öka tillgängligheten för och inkluderingen av personer med synnedsättningar. AI-teknik har blivit ett allt vanligare hjälpmedel för många under de senaste åren. Dock måste regleringen inom detta område utvecklas vidare för att skydda individernas personuppgifter och integritet – särskilt när det berör personer med funktionsnedsättningar. Det finns också ett stort behov av att öka regleringen inom digital tillgänglighet, till exempel genom att ställa krav på att digitala verktyg på arbetsplatser blir tillgängliga för alla.

Det som sker inom EU kan ändå inte tas för givet. Vem som representerar oss i Europaparlamentet är av stor betydelse, eftersom dessa representanters syn på mänskliga rättigheter och personer med funktionsnedsättningar direkt påverkar besluten. Det finns en risk att tidigare erhållna rättigheter inom området för personer med funktionsnedsättningar fråntas eller att utvecklingen stagnerar. Därför bör man rösta i EU-valet. Därför är din röst viktig.