Vi syns och ses

5.11.2021 uppdaterad 8.11.2021

75-åriga FSS har fått en splitterny slogan!

Text: "Vi syns och ses", FSS logga och tre stickgubbar som står tillsammans och håller armarna om varandra.

Vi syns och ses

”Slagkraftig, kort och koncist. En ordlek om synen som visar att vi är aktiva och syns utåt, samtidigt som den belyser att vi ser varandra och våra medmänniskor”.

Så löd juryns motivering till FSS nya slogan, som valdes bland sammanlagt 59 bidrag som skickats in. Efter diskussion gjordes valet enhälligt av juryn som bestod av Karl-Oscar Skogster, Lilian Söderman och Stefan Lundberg.

Så här gick tävlingen till

För att fira FSS 75 års jubileum och temaåret ”Säg det med ord” lanserades en slogantävling under våren 2021. Information om tävlingen spreds via FSS egna publikationer samt webben och sociala medier. Vem som helst fick skicka in ett eller flera sloganförslag, och tävlingen stängdes sista september.

1 oktober sammanställde FSS kommunikationschef alla bidrag i en anonymiserad lista i alfabetisk ordning. Jurymedlemmarna fick i uppgift att gå igenom alla bidrag och välja ut ca 5 favoriter som en vecka senare diskuterades på ett gemensamt möte.

Juryn

Då slogantävlingen lanserades på våren kontaktade FSS jurymedlemmarna. Kriterierna var att personerna jobbat med språk på ett sätt eller annat, kom från olika delar av Svenskfinland och att båda könen var representerade. Ett annat viktigt kriterium var att majoriteten av juryn bestod av personer med synnedsättning som är bekanta med FSS och dess verksamhet. Till hedersuppdraget ställde FSS medlem Lilian Söderman och hedersordförande Karl-Oscar Skogster upp. För att dessutom ta i beaktande ett utifrånperspektiv valdes även ett utomstående kommunikationsproffs som tredje jurymedlem. Till FSS glädje tackade även journalisten Stefan Lundberg, som själv har en anhörig med synskada, ja till uppdraget.

En gemensam insats och gemenskap

Det fanns en genomsyrande tanke i alla de bidrag som jurymedlemmarna lyfte upp som sina favoriter: gemenskapen kom fram på ett sätt eller annat. En människosyn med positiv framtidstro och vi-anda. Av bidragen att döma verkade flera personer tänka i likadana banor i och med att många förslag liknade varandra.

- Bra att vi kom fram till ett enhälligt beslut, konstaterade Karl-Oscar Skogster efter att flera bidrag diskuterats.

Det som juryn inte visste om det bidrag de slutligen enades om var att ”Vi syns och ses” råkade vara det första bidraget som skickades in till tävlingen. Bidraget kom av FSS taltidningsredaktör Susanna Antell, som känner FSS som förbund och arbetsplats sedan 20 år tillbaka.

- Gemenskapen är viktig, och det fina med sloganen är idealet att eftersträva, konstaterade Lilian Söderman då bidraget diskuterades.

För Stefan Lundberg, som själv är helt seende, var medverkandet i juryn inte främmande. Även Lundberg känner till FSS som organisation och på vilket sätt och för vem förbundet jobbar.

- De synskadade ligger mig nära om hjärtat. Min 96-åriga mor har haft mycket hjälp och glädje av förbundet. Hon är dessutom väldigt spänd på vilken slogan vi valde, sade Lundberg efter att juryn fastställt vinnaren.

- Det första jag tänkte på när läste annonsen om en slogan för FSS var Vi syns och ses. Orden är mångfacetterade som kan vara personliga men även talar om våra medlemmar som grupp, orden talar för vårt förbund för vi både syns och ses. Orden syftar samtidigt till att vi finns och vi är bestående. Vi är likvärdiga, för Vi syns och vi ses, resonerade Susanna efter att hon fick höra att hennes bidrag vunnit tävlingen.

Hedersomnämnande

Även andra bidrag diskuterades flitigt. Till exempel hade ett av bidragen det viktiga budskapet att synnedsättning inte utesluter välmående, vilket juryn även ansåg viktigt. ”Se dåligt, må bra”, förkastades ändå slutligen i och med att uttrycket används redan utbrett av bland annat synpedagogen Krister Inde i Sverige, och kunde ha uppfattats som plagiat.

Slogantävlingen var en givande process. Det var fint att få ta del av så många fyndiga förslag av både FSS medlemmar, personal och övriga personer som stött på tävlingsannonsen. Det är värdefullt att många engagerat sig och valt att bidra.

Ett varmt tack till alla som deltagit med förslag och kommit med intressanta idéer och tankar som vi kanske kan utnyttja på ett eller annat sätt i framtiden i andra sammanhang. Och ett jättestort tack till vår jury!

Vi syns och ses