PUNKTSKRIFT, våren 2024

Kursen i samarbete med SFV Bildning håller den sista kursdagen för i vår, onsdag 8.5. Punktskriftsundervisningen fortsätter på hösten, datum meddelas senare.

Aktuellt

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. inbjuder alla sina medlemmar till föreningens årsmöte på Lyktan, lördag 20.4 kl.13. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Fyllnadsval till styrelsen. Servering. Anmälan senast tisdag 16.4 före kl.14 på tfn 045-321 3320.

Onsdag 24.4 kl.10-15.30 ordnas en rolig dag med PUNKT i fokus. Vi får besök av FSS punktansvariga Tessa Bamberg. Vi startar dagen med gemensam bil från Lyktan och åker på besök till ögonavdelningen på VCS, vi bekantar oss med H-huset, går på rundvandring i den nya aulan och OLKA-punkten. Därefter lunch på Restaurang HÖK, diskussion och utvärdering av dagen med kaffe och dopp på Lyktan. Ingen avgift, dagen ordnas i samarbete med FSS och VSS.  Alla som tidigare läst punktskrift är speciellt inbjudna till dagen för att minnas, trivas och umgås.  Anmäl dig senast 16.4 till kansliet på tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14)

VSS ordnar i samarbete med Oravais Trafik Ab en Hälsoresa till Tervis Spa i Estland 9-16.6.2024. Resan är ämnad för alla medlemmar inom FSS. Vi har blivit beviljade 200€/ordinarie medlem från Stiftelsen Svenska Blindgården och den summan dras bort från grundpriset innan betalning. Halvpension under veckan. Utöver behandlingar och stadsrundturer och dylikt gör vi även ett besök till Pärnu Synskadeförening. Kontakta kansliet i Vasa för ett utförligt program eller se i Synvinkel nr 2 och anmäl dig senast 30.4.2024. Ring Febe i Vasa på tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14)

Föreningens utflyktsdag går i vår till Golkas Herrgård i Merikart, onsdag 15.5. Bussen startar denna gång kl.10 i Kvevlax på backen och kör in till Vasa Stadshus till kl.10.30. Guiden Henrik Fågelbärj ansluter och vi kör först ut till Gamla Vasa, ruinerna, kyrkan och dess vackra omgivning. Färden går vidare via Höstves till Merikart. Vi blir serverade lunch samt efterrätt med kaffe kl.13. Där får vi även en kort beskrivning om den nyrenoverade herrgården, samt historien omkring den. De som önskar delta från Södra Österbotten kommer till Vasa i en gemensam taxi. Dagen kostar endast 15€/person (buss, lunch med kaffe och guidning) Anmäl dig senast 8.5 före kl.14, tfn 045-321 3320.

Kurserna i samarbete med Folkhälsan avslutas i början av maj, 8.5 och 10.5. Balanskurserna fortsätter på hösten. Plats och tid meddelas senare. Kontakta kansliet om du har frågor, tfn 045-321 3320. Eller direkt till kursledaren Malin Knip, tfn 044-788 1081.

Vad är det, tänker du kanske? Målboll är en idrottsgren anpassad för blinda och personer med synnedsättning. De passar såväl kvinnor som män, äldre och yngre som känner sig motiverade för motion och bollspel. Vi är redan i startgroparna med deltagare från sex av våra sju distriktsföreningar i Svenskfinland, med det behövs flera spelare. Dessutom behövs även seende personer som hjälper till vid våra träningar och matcher. Låter det intressant? Kontakta i så fall viceordförande Bernt Snygg på tfn 050-520 6235 eller via e-post bernt.snygg@gmail.com så får du mera information.

i samarbete med Folkhälsans förbund, ordnar den sista träffen på Lyktan, tisdag 7.5 kl.13 med hörselrådgivare Bjarne Sjöblom som dagen gäst. Han är ordförande i hörselföreningen i Vasanejden. Avslutningen ordnas på Restaurang Hejm, onsdag 5.6 kl.13. Mera info av Carina Blom, tfn 044-788 1026.