Daganpassningskurs våren 2020

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.

Kursen startar 1.4 och har fyra träffar på Lyan under våren mellan kl. 13-16 (17.4, 28.4 och 12.5) Den 4.6. får vi besök av ögonläkare Henrik Brygglin från HUS. Det tillfället kunde vara öppet för alla intresserade.

Kursen riktar sig i första hand till nya medlemmar men även övriga medlemmar som upplever att de har ett behov av kursen är varmt välkomna att anmäla sig. Under kursen ges information om social service och rättigheter, anpassningsprocessen/att leva med en synskada, tips och råd i vardagen, hjälpmedel, vita käppen, ergonomi, telefoner, datorer etc.  Maxantal deltagare är 10. Kursen är kostnadsfri och kaffeservering bjuds det på.

Aktuellt

Föreningen fick möjlighet att pröva på en bunkerguidning anpassad till personer med synnedsättning.

Föreningen skickade ut ett brev till kommunfullmäktige i Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå under vecka 19.

Föreningen har en ny broschyr som för tillfället delas ut i Västnyland, spana efter den på din närmaste vårdscentral, optiker eller apotek. 

I jan 2021 skickades ett frågeformulär ut till medlemmarna om Mehiläinens tjänster.

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.

Vår medlem Fredrik Lindgren valdes vid FSS' höstmöte till medlem i styrelsen för förbundet Finllands Svenska Synskadade. Och litet senare under hösten valdes han också till medlem i syelsen för föreningen Svenska Synskadade i Västnyland.