Elin Sundell är årets braillör 2022

Ordet braillör har myntats av Förbundet Finlands svenska synskadade för att hedra Louis Braille som uppfann punktskriften för synskadade 1829.

 

Elin visar fram tavlan som deltagarna fick studera med både syn och känsel

Elin korades på kulturhuset Karelia med blommor och tårta, FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg läste upp motiveringen och FSS kommunikationschef Camilla Rusk överräckte blommorna. Elin har på många vis utmärkt sig genom att arbeta för personer med synskada, samt för tillgänglighet och har även studerat punktskrift, och tagit fram en bok "Kråksång för Nordens barn" på punktskrift. Utöver firandet av Elin fick vi även bekanta oss med Ave Barbro Fris tredimensionella tavlor som var en del av hennes konstutställning Vildkvinnan. 

Aktuellt

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter

Tyvärr ordnas inget café 3.3 på Lyan. 

Månadsmötet 12.2 blev avbokat, smågruppsaktiviteterna kommer igång. Vårmöte 12.3

Vill du vara med på ett inlägg under föreningens Facebook och berätta om en viktigt låt i ditt liv?

Pausen i verksamhet fortsätter till januaris slut och styrelsen följer med restriktionerna i regionen och återkommer med mera information senare.

På grund av restriktionerna blir det ingen aktivitet till och med 17.1, styrelsen följer med läget och mera information kommer senare.

Året börjar lida mot sitt slut och föreningen tar jul- och nyårspaus. Aktiviteterna startar igen i januari månad