Föreningens höstmöte 13.11.21

Årets höstmöte hölls på Lyan med 25 deltagare

Under mötet röstade medlemmarna en ny styrelse för år 2022. Göran Sjöstedt fortsätter som föreningens ordförande och Fredrik Lindgren blev vald till vice-ordförande. 5 personer valdes till styrelseledamöter, dessa var Kenneth Danielsson, Eivor Hafström, Rolf Holmberg, Niklas Wikström och Thea Lindholm. Grattis!

Vidare behandlades vårmötesprotokollet som godkändes med tillägg. Föreningen har nya stadgar som godkänts av patent och registerstyrelsen. 

Aktuellt